Najlacnejšie enzýmy

Filtrovanie

Cena

-

Baktérie a enzýmy predstavujú látky, ktoré sú určené na ničenie organických odpadov. V závislosti od druhu použitia sa rozlišujú na prípravky do žúmp a septikov, suchých WC, do kompostov, čističiek odpadových vôd, jazierok a pod. Baktérie pri kontakte s vodou začnú produkovať enzýmy. Vyprodukované enzýmy pôsobia na organický odpad, ktorý ich vplyvom skvapalnie. Takýto odpad sa opätovne stáva potravou pre baktérie. S dostatočným množstvom potravy sa môžu baktérie neustále rozmnožovať a likvidovať organický odpad.