Dynamax Cool Ultra G12 1l cena od 2,90 € | Pricemania

Dynamax Cool Ultra G12 1l

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Chladiace kvapaliny

?peci?lna vysokokvalitn? nemrzn?ca kvapalina do chladiacich syst?mov motorov na b?ze hlin?ka alebo zliatin. Obsahuje etyl?nglykol a vysoko??inn? organick? inhib?tory kor?zie. Neobsahuje dusitany, fosf?ty, am?ny. Je mie?ate?n? s celou radou chladiacich kvapal?n na b?ze etyl?nglykolu., nep?sob? negat?vne ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Porovnanie cien

Najprezeranejšie produkty v kategórií Chladiace kvapaliny

Popis

?peci?lna vysokokvalitn? nemrzn?ca kvapalina do chladiacich syst?mov motorov na b?ze hlin?ka alebo zliatin. Obsahuje etyl?nglykol a vysoko??inn? organick? inhib?tory kor?zie. Neobsahuje dusitany, fosf?ty, am?ny. Je mie?ate?n? s celou radou chladiacich kvapal?n na b?ze etyl?nglykolu., nep?sob? negat?vne na gumu. Vynik? zv??enou ??innos?ou proti kor?zii a usadenin?m. Vyhovuje norme VW TL 774 D-F. Je ru?ovej farby. V?menn? lehota vzh?adom na zlo?enie tejto nemrzn?cej kvapaliny pri be?nom pou?it? je 5 rokov. Obsahuje ?peci?lnu chu?ov? zlo?ku, ktor? zabra?uje n?hodn?mu po?itiu kvapaliny Vzh?ad: DYNAMAX COOL ULTRA G12 je kvapalina, ru?ov? so slabou opalescenciou. Pou?itie: DYNAMAX COOL ULTRA G12 sa pou??va pre chladiace syst?my najmodernej??ch spa?ovac?ch motorov na b?ze hlin?ku alebo zliatin. DYNAMAX COOL ULTRA G12 sl??i ako plnohodnotn? n?hrada chladiacich kvapal?n, ktor? s? vyr?ban? na b?ze 1,2 ? etyl?nglykolu (resp. glykolu). DYNAMAX COOL ULTRA G12 sa m??e riedi? na po?adovan? teplotu destilovanou vodou alebo kvalitnou pitnou vodou. Nepo?kodzuje kovov? materi?ly. Lakovan? povrchy je nutn? po postriekan? umy? vodou. DYNAMAX COOL ULTRA G12 sa pou??va nerieden? alebo po narieden? pod?a nasleduj?cej tabu?ky.Špeciálna vysokokvalitná nemrznúca kvapalina do chladiacich systémov motorov na báze hliníka alebo zliatin. Obsahuje etylénglykol a vysokoúčinné organické inhibítory korózie. Neobsahuje dusitany, fosfáty, amíny. Je miešateľná s celou radou chladiacich kvapalín na báze etylénglykolu., nepôsobí negatívne na gumu. Vyniká zvýšenou účinnosťou proti korózii a usadeninám. Vyhovuje norme VW TL 774 D-F. Je ružovej farby. Výmenná lehota vzhľadom na zloženie tejto nemrznúcej kvapaliny pri bežnom použití je 5 rokov. Obsahuje špeciálnu chuťovú zložku, ktorá zabraňuje náhodnému požitiu kvapaliny Vzhľad: DYNAMAX COOL ULTRA G12 je kvapalina, ružová so slabou opalescenciou. Použitie: DYNAMAX COOL ULTRA G12 sa používa pre chladiace systémy najmodernejších spaľovacích motorov na báze hliníku alebo zliatin. DYNAMAX COOL ULTRA G12 slúži ako plnohodnotná náhrada chladiacich kvapalín, ktoré sú vyrábané na báze 1,2 – etylénglykolu (resp. glykolu). DYNAMAX COOL ULTRA G12 sa môže riediť na požadovanú teplotu destilovanou vodou alebo kvalitnou pitnou vodou. Nepoškodzuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné po postriekaní umyť vodou. DYNAMAX COOL ULTRA G12 sa používa neriedený alebo po nariedení podľa nasledujúcej tabuľky.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

Reklama