Skip to content Skip to footer

Vyberte si svojho dodávateľa e-shopu

Pri tvorbe e-shopu nastáva dôležitý moment pri zamýšľaní sa nad samotným dodávaním služieb. Aké sú vlastne naše možnosti? Kedy zvoliť vlastného programátora, open source, či „krabicové“ riešenie?

Pri tvorbe e-shopu nastáva dôležitý moment pri zamýšľaní sa nad samotným dodávaním služieb. Aké sú vlastne naše možnosti? Kedy zvoliť vlastného programátora, open source, či „krabicové“ riešenie?

Položte si otázky

Nikdy neoslovujte niekoho bez plánu. Vravieť o veciach – toto by som chcel a takto, bez konkrétnych podkladov je irelevantné. Nie je totiž nič horšie ako keď na stretnutie s dodávateľom prídete nepripravený. Nik nevidí do vašej hlavy, o čom premýšľate a po čom túžite. Preto je veľmi dôležité pripraviť si poznámky, alebo v lepšom prípade aj skicu webu (výborným nástrojom na kresbu webu je napríklad Balsamiq.com, ktorý obsahuje aj množstvo ikoniek). Nebojte sa inšpirovať webom, ktorý sa vám najviac páči. Tie najfunkčnejšie nájdete väčšinou na veľkých a známych stránkach (E-bay, Amazon, Zapoo).

Decision

Open source

Pokiaľ si myslíte, že pri e-shope vás čaká menej práce než pri kamennej prevádzke, tak ste na omyle. Možno áno, pokiaľ nemáte tendenciu rásť a plánujete zostať len pri pár objednávkach mesačne. V tom prípade sa však zamyslite, či sa vám to vôbec oplatí robiť. Vaše investície sa neskrývajú len vo financiách, ale najmä vo vašom čase. Dobre pripravený e-shop má silný potenciál rásť, s čím sa zvyšujú aj požiadavky na jeho údržbu a vedenie firmy.

Pred tvorbou e-shopu si viete vybrať z viacerých možností. Prvým, ktorý typickému Slovákovi napadne, je niečo, čo môže dostať zadarmo. Takýmto riešením je Open source (otvorený zdroj), čo je voľne šíriteľný programový kód produktu, ktorý si užívateľ vie bezplatne stiahnuť, nainštalovať a upravovať. Jeho najväčšou výhodou je to, že je skutočne zadarmo, ale to v sebe zároveň skrýva rôzne úskalia. Tento systém je univerzálny a bol tvorený podľa požiadaviek väčšiny, teda nemusí vyhovovať všetkým vašim potrebám. Zároveň e-shopy tvorené týmto systémom sa nápadne na seba ponášajú. Pokiaľ sa budete chcieť odlíšiť, potrebujete programátora, ktorý žiadané zmeny zrealizuje. Zároveň sa znižuje aj bezpečnosť vášho podnikania, nakoľko zdrojový kód je známy, všetky bezpečnostné chyby (ak sú reportované) sú okamžite známe a softvér sa stáva náchylný na útoky. Toto riešenie sa vám oplatí vtedy, ak máte k dispozícii vlastného programátora, ktorý sa o kód bude starať a sledovať updaty. Napriek tomu, že zo začiatku ušetríte množstvo času, nie je to „doživotné“ riešenie. Open source je totiž ľahko napadnuteľné, a majiteľ stránky si často nevie nahlásené bezpečnostné chyby sám updatnuť.

Prenájom e-shopového riešenia, alebo tzv. „krabicové“ riešenie

Ideálne pre malé až stredné e-shopy, pri ktorých nepotrebujete programátora. Existujú rôzne univerzálne systémy, za ktoré platíte mesačne, ročne, prípadne raz za niekoľko rokov, a využívate ich možnosti. Na Slovensku sú najznámejšie a momentálne najlepšie firmy, ktoré takéto služby ponúkajú Biznisweb a Atomer. E-shop si tak vďaka takémuto systému viete spustiť do dňa, jediné, čo potrebujete je vlastná doména. Výhodami tohto systému sú najmä nízka cena a stabilita riešenia. Mínusom sa stáva jednotvárnosť, mnoho e-shopov môže pôsobiť podobne. Preto je skutočne dôležité pracovať na brande stránky, aby ste pri konkurencii nezanikli, skôr naopak. Zmeny mimo systému pri tomto riešení však často nemôžete zrealizovať, zapracovávajú sa až po viacerých požiadavkách klientov.

Riešenie na mieru

Základom je vaša predstava a odlíšenie sa od konkurencie. Riešenie na mieru, je spravené na základe požiadaviek klienta a aplikované na riešenie jeho problému. Často býva súčasťou zmluva, v ktorej sa riešiteľ zaväzuje takýto softvér ďalej nešíriť. Na Slovensku sa riešeniam na mieru venuje napríklad firma Riesenia.com a Adbee Digital. Pokiaľ chcete e-shop založiť za deň, nie je táto možnosť nič pre vás. Máloktorí programátori i firmy dodržia dohodnutý termín odovzdania projektu, lebo často príde z oboch strán k detailom, ktoré chcú ešte doriešiť. Projekt sa tak vo výsledku vôbec nemusí podobať prvotnej myšlienke. Toto riešenie zároveň patrí medzi drahšie záležitosti, nakoľko je vám e-shop šitý na mieru. Obrovskou výhodou sa však stáva to, že dostanete k dispozícii unikátny systém, ktorý vznikol presne na základe vašich požiadaviek. Pokiaľ však máte pred sebou veľké ciele či ambície, riešenie na mieru je pre vás takmer nevyhnutnosťou. A to nielen vďaka odlíšeniu sa od konkurencie.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment