Skip to content Skip to footer

Právnická poradňa: Záručná doba produktov

Majú povinnosť e-shopy na Facebooku poskytovať pri predaji aj záruku?

Majú povinnosť e-shopy na Facebooku poskytovať pri predaji aj záruku?

Marta Domachowska-Piroščáková


Dobrý deň, pani Domachowska-Piroščáková.

Predávajúci je zodpovedný za vady predanej veci, pokiaľ sa na veci objavili ešte pred prevzatím kupujúcim, a ktoré sa vyskytnú po prevzatí danej veci v záručnej dobe.

Dĺžka záruky

Na internete, ale aj pri nákupe tovaru v kamennom obchode, platí Občianskym zákonníkom ustanovená 24 mesačná záručná doba. Na Občiansky zákonník odkazuje aj zákon č. 102/2014 Z.z. v § 3, podľa ktorého medzi informáciami od predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku musí byť aj poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby. Samozrejme, záruka v trvaní 24 mesiacov sa nevzťahuje na veci, ktoré podliehajú rýchlej skaze, alebo sú už viditeľne používané. veci. Pokiaľ ide o predaj použitých vecí alebo vecí predávaných za nižšiu cenu – teda so zľavou, zodpovednosť predávajúceho je upravená odlišne. Pri použitých veciach predávajúci zároveň nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri predaji použitých vecí sa zároveň upravuje i záručná doba, ktorá tiež nemôže byť kratšia než 12 mesiacov.

Samozrejme, obchodník môže ponúknuť i dlhšiu záručnú dobu.

Plynutie záruky

Keď si tovar prevezmete, začne vám plynúť jeho záručná doba. Pokiaľ ide o tovar, ktorý musí uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, začína záruka tovaru plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky. Kupujúci je však povinný uviesť tovar do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru.

Čo môžete žiadať pri vade veci počas záručnej doby?

Pokiaľ ide o vadu, ktorú možno odstrániť, ako kupujúci máte právo žiadať, aby predávajúci vadu riadne a včas odstránil, a to bezplatne. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu veci. Podmienkou je, že tým nesmú predávajúcemu vzniknúť neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

V prípade, ak sa na predanej veci vyskytla vada, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá súčasne znemožňuje riadne užívanie tovaru, máte právo žiadať výmenu alebo odstúpiť od zmluvy. To isté platí aj vtedy, ak sa na veci aj po oprave opakovane vyskytla vada, prípadne ak sa na veci vyskytol väčší počet vád.

Zhrnutie

Pokiaľ ste mali pochybnosti alebo vás niekto nesprávne poučil, pravdou je, že záručná lehota sa vzťahuje na tovar predávaný pri obidvoch druhoch predaja – pri osobnom predaji, aj pri elektronickom predaji tovaru, a to vrátane „e – shopov“ ponúkajúcich svoje služby prostredníctvom Facebook-u.

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment