Skip to content Skip to footer

Nové povinnosti pre e-shopy od júna 2014

Pre obchodníkov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku, resp. mimo svojich prevádzkových priestorov, vznikajú nové povinnosti. Predajcovia, majitelia e-shopov, čítajte!

S účinnosťou od 13. júna 2014 vstupuje do slovenského právneho poriadku nový zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol nahradený starý zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Online nakupovanie

Pre obchodníkov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku, resp. mimo svojich prevádzkových priestorov, vznikajú nové povinnosti. Predajcovia, majitelia e-shopov, čítajte!

  1. Lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa je 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu odstúpenia, namiesto pôvodných 7 pracovných dní. Táto doba platí odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa objednávka skladá z viacerých zásielok, lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa prevzatia poslednej doručenej zásielky.
  2. Spotrebiteľ má 14 dní na odstúpenie od zmluvy (stačí, ak e-mail o odstúpení od zmluvy odošle posledný deň lehoty), následne má ďalších 14 dní na vrátenie tovaru (tovar môže byť odoslaný v posledný deň lehoty). Predajca je potom povinný vrátiť kúpnu cenu za tovar do 14 dní od odstúpenia, ak mu ho spotrebiteľ vrátil, príp. preukázal doklad o odoslaní.
  3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím lehoty, teda pred tým, ako tovar preberie, v čase medzi odoslaním a prevzatím tovaru.
  4. Ak ešte pred odoslaním objednávky neposkytnete spotrebiteľovi informácie, ktoré vymenúva zákon (napr. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby, obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje, celková cena tovaru/služby s DPH, platobné a dodacie podmienky a dodaciu lehotu), môže kupujúci odstúpiť od zmluvy až do jedného roka od kúpy.
  5. Ak predávate tovar či poskytujete služby, na ktoré sa odstúpenie od zmluvy zo zákona nevzťahuje, musíte o tom svojich zákazníkov informovať priamo v zmluve a obchodných podmienkach.
  6. Spotrebiteľ znáša v súvislosti s odstúpením od zmluvy náklady na vrátenie tovaru, nič navyše. Naopak, tieto náklady spotrebiteľ nie je povinný znášať, ak predávajúci vyjadril svoj súhlas, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil svoju informačnú povinnosť voči spotrebiteľovi (viď bod 2).
  7. Predajca má povinnosť spotrebiteľovi sprístupniť formulár na odstúpenie od zmluvy, pričom nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho upravuje vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ ho pri odstúpení od zmluvy môže, no nemusí použiť.
  8. Predávajúci musí zabezpečiť, aby zákazník výslovne potvrdil, že pochopil, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť za ňu. Tlačidlo na odoslanie objednávky by malo obsahovať slovné spojenie „objednávka s povinnosťou platby“ alebo inú zodpovedajúcu jednoznačnú formuláciu s rovnakým významom. V prípade, ak si predajca túto povinnosť nesplní, spotrebiteľ platiť nemusí.
  9. Spotrebiteľ musí mať možnosť stiahnutia zmluvy priamo do počítača alebo na zaslanie e-mailom. Podľa znenia zákona by mal predávajúci totiž všetky zákonné náležitosti a informácie poskytnúť spotrebiteľovi na „trvalom nosiči“, čo pre tento zákon znamená list, e-mail alebo pevný disk.
Show CommentsClose Comments

Leave a comment