Skip to content Skip to footer

Ako správne schudnúť so športtesterom?

tepova frekvenciaNa základe tepovej frekvencie viete optimálne regulovať záťaž alebo zdravo chudnúť. Je dôležité ustrážiť si správnu tepovú frekvenciu. Športtester sleduje váš srdcový tep za vás a podľa zvolenej aktivity usmerňuje vaše cvičenie.

Na základe tepovej frekvencie viete optimálne regulovať záťaž alebo zdravo chudnúťTepová frekvencia je údaj o tom, koľkokrát za minútu sa vaše srdce stiahne.

Je dôležité ustrážiť si správnu tepovú frekvenciu. Ak je vyššia ako 170 úderov za minútu, vaše telo namiesto tukov začína spaľovať cukry a následne aj svalovú hmotu.

Cieľom je efektívne spaľovať nepotrebné tuky a posilovať svalovú hmotu, zvyšovať tak celkovú fyzickú kondíciu.

 

chudnutie

 

Športtester sleduje váš srdcový tep za vás a podľa zvolenej aktivity usmerňuje vaše cvičenie. Okrem zobrazovania sú niektoré modely schopné zvukom signalizovať nežiaduce vystúpenie z tepovej frekvencie na základe upozornenia krátkodobo zvýšite alebo znížite fyzickú aktivitu na optimálne hodnoty.

 

tepova frekvencia

Pre efektívne chudnutie, spaľovanie tukov, sú vhodné tzv. aeróbne činnosti. Ide o športovú činnosť so stálou záťažou a s dĺžkou trvania nad 20 minút. Vaše srdce by malo biť optimálnou rýchlosťou. Tá sa pohybuje v rozmedzí 120 až 145 tepov v závislosti na pohlaví a veku. Je nutné ju vypočítať pre každého individuálne – so zreteľom aj na výšku postavy a hmotnosť.

 

Výpočet optimálnej  tepovej frekvencie:

 

Maximálnu tepovú frekvenciu (TFmax) zístíte, ak odčítate váš aktuálny vek od čísla 220.

Minimálnu tepovú frekvenciu (TFmin) získate meraním na zápästí alebo inom pulznom bode(krčnej tepne) v pokojnom režime. Merajte ju cca po 5 minútach úplného pokoja bez okolitých podnetov v ľahu na chrbte.

Tepovú rezervu (TR) vypočítate odrátaním TFmax – Tfmin.

Ideálna tepová frekvencie pre chudnutie je súčet tepovej rezervy(TR) vynásobenej koeficientom 0,6 a minimálnej TF – Tfmin.

Napríklad pre vek 30 rokov a nameranú kľudovú frekvenciu 70 tepov / min. je optimálna tepová frekvencia o 142 tepov za minútu.

(((220 – 30) – 70) * 0,6) + 70 = 142

Vzorec pre výpočet optimálnej tepovej frekvencie:

( ( (220 – váš vek) – vaša tepová frekvencia v kľude) X 0,6) + vaša tepová frekvencia v kľude

Alebo

132 - 0,6 X váš vek + 0,4 X vaša tepová frekvencia v kľude

tepova frekvencia

Show CommentsClose Comments

Leave a comment