Skip to content Skip to footer

Ako reagujú e-shopy na historicky prvý medziročný pokles v e-commerce v 1. kvartáli 2022?

Historicky prvýkrát prišlo v rámci e-commerce k medziročnému poklesu obratu. Konkrétne za prvý kvartál 2022 trh medziročne klesol v priemere o cca 25 %. Tento vývoj sa dal sčasti očakávať vzhľadom na „neštandardný“ 1. kvartál 2021, kde v rámci lockdownu zažíval e-commerce neprirodzený a v podstate “umelý” rast. Avšak situácia na Ukrajine trhu vôbec nepomohla, zákazníci sú opatrnejší, niektoré nie úplne nevyhnutné nákupy odkladajú na neskôr a navyše tu máme vysokú infláciu.

V Pricemanii sme sa pozreli na situáciu bližšie, oslovili sme vybrané e-shopy, agentúry a e-shop developerov a nižšie prinášame ich reakcie.


Juraj Fehervari, CEO BeLenka

Aký ste zaznamenali % nárast/pokles obratu za prvé 4 mesiace roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021?

Medziročne sme dosiahli výsledok 219% oproti tržbám v minulom roku. Z nášho pohľadu sme zaostali za našimi očakávaniami, no prispôsobili sme aj naše ďalšie plány.

Museli ste v tomto období prijať nejaké mimoriadne opatrenia? Ak áno, aké?

Pokračujeme v našej stratégii, sústredíme sa na posilňovanie zahraničných trhov, diverzifikácii nášho odbytu a zvyšovaní komfortu pre našich zákazníkov. Rozšírili sme portfólio o novú značku Barebarics, otvorili novú kamennú prevádzku v Bratislave a sústredene pokračujeme v našej marketingovej stratégii.

Aký vývoj očakávate do konca roka 2022 a čo je pre vás prioritné v tomto období, na čo sa chcete zamerať?

V dnešnom svete hýbe dopytom a e-commercom niekoľko faktorov, no my sa budeme sústrediť na dostupnosť našich produktov, posilňovanie značky a otváranie nových distribučných ciest na zahraničných trhoch.

podotázka – Očakávate v kontexte vývoja do konca roka 2022 zmeny, ktoré sa dotknú aj zákazníkov, nakupujúcich v e-shopoch? Na čo by sa mali pripraviť?

Zmena bude v zdražovaní produktov a dopravy, čo sa prejavuje už teraz. Nedostatok materiálov zastihne množstvo predajcov, pretože nebudú mať dostatok produktov na hlavnú sezónu. Množstvo menších predajcov bude na hranici prežitia a preto sa zmení aj štruktúra B2B biznisu v niektorých segmentoch.

Vnímate rozdiel vo vývoji situácie na Slovensku a na zahraničných trhoch? Ak áno, v čom?

Vnímame, že slovenský trh je citlivejší a rýchlejšie sa prejavuje zvyšovanie cien na dopyte. Slováci viac vnímajú riziká a sú opatrnejší v nákupnom správaní aj do budúcna.


Milan Kovalančík CEO Mobilonline.sk

1. Aký ste zaznamenali % nárast/pokles obratu za prvé 4 mesiace roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021?

Prvé 4 mesiace 2021 roku boli ešte pandemické a zákazník nenakupoval ako bežne, naše tržby sú o 52 % vyššie oproti 2021. (Pozn. autora: Mobilonline má 57 kamenných predajní, ktoré tvoria väčšinu obratu, preto je trend odlišný ako pri “čistých” on-line obchodoch)

2. Museli ste v tomto období prijať nejaké mimoriadne opatrenia? Ak áno, aké?

Počas covid-u sme prepustili všetkých zamestnancov, pre ktorých sme nemali prácu, pretože tržby boli neadvekvátne tímu, ktorý sme mali. Nastavili sme porocesy, ktoré nás posunuli dopredu v riadení spoločnosti.

3. Aký vývoj očakávate do konca roka 2022 a čo je pre vás prioritné v tomto období, na čo sa chcete zamerať? 

Zákazník sa mení, jeho správanie je celkom iné ako doposiaľ. Všetko čo sa u nás bude diať dalšie obdobie je: efektivita, expanzia, adaptácia.


Dalibor Cicman, CEO Gymbeam

1. Aký ste zaznamenali % nárast/pokles obratu za prvé 4 mesiace roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021?

V Q1-2022 sme nezaznamenali pokes na žiadnom z trhov kde pôsobíme. Tržby sa nám podarilo prekonať o 7,5% oproti plánu a profitabilitu o 450% oproti plánu. Priemerne sme rástli v porovnani s Q1-2021 o 52%. Najrýchlejšie nám rástol Poľský trh o 260% a najpomalšie Slovenský 10%. Na Slovensku narážame na hornú hranicu efektivity trhového podielu, tak to si vysvetľujeme ako dôvod menej efektívnych investícii do marketingu a následne pomalším rastom oproti ostatným  krajinám, kde máme slabšiu pozíciu na trhu. Toto spomalenie na Slovenskom trhu je u nás lineárne niekoľko rokov. Prvý 60 dní v Q2 dosahujeme čo sa týka tržieb o 14% viac ako sme si naplánovali, čo je medziročný rast o približne 55%.

2. Museli ste v tomto období prijať nejaké mimoriadne opatrenia? Ak áno, aké?

Nie, žiadne mimoriadne opatrenia sme neprijímali, pretože dosahujeme výsledky nad plán, ktorý sme si stanovili. 

3. Aký vývoj očakávate do konca roka 2022 a čo je pre vás prioritné v tomto období, na čo sa chcete zamerať? 

Očakávame, že budeme naďalej rásť podľa plánu, čo je približne 50% medziročne. Náš štatistický model na predikciu tržieb, nezahŕňa, žiadne špecifické makroekonomické dáta v súvyslosti s pandémiou ani ekonomickým ochladením. Čo sa týka ukrajinského trhu, tam dosahujeme výsledky nad plán aj napriek vojne. Neplánujeme nijako zásadne modifikovať plán, ktorý sme si stanovili v Q4-2021 na tento rok.

4. Vnímate rozdiel vo vývoji situácie na Slovensku a na zahraničných trhoch? Ak áno, v čom?

Nemáme na to relevantné data. Na všetkých trhoch rastieme a každý trh máme v inej fáze vývoja, preto nie je objektívne to na základe našich dát porovnávať. 


Tomáš Vrtík, CEO & Partner Expandeco.com

  1. Aký ste zaznamenali u klientov (e-shopy) priemerný % nárast/pokles obratu za prvé 4 mesiace roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021?

Od začiatku roka sme u internetových obchodov zaznamenali postupné spomaľovanie rastu a u niektorých predajcov aj pokles tržieb v porovnaní s predošlým rokom. Postupne sa prepad za prvé 4 mesiace pohybuje od 20-40%. U nás to vidíme hlavne na poklese komunikácií, a teda interakcií so zákazníkmi internetových obchodov, naprieč všetkými krajinami, v ktorých naši klienti pôsobia. Samotné Expandeco zaznamenalo rast v prvom kvartáli 2022 na úrovni 30%. Za čo vďačíme tomu, že silné e-shopy hľadajú pri poklese/stagnácii ďalšie predajné kanály a teda rozširujú svoje pôsobenie do zahraničia, kde dokážu vykompenzovať pomalší rast alebo dokonca prepad z trhov, kde aktuálne pôsobia.

2. Museli vaši klienti v tomto období prijať nejaké mimoriadne opatrenia? Ak áno, aké?

Ťažko hovoriť o nejakých mimoriadnych opatreniach, hlavne pre krátkosť obdobia. Čo teraz ovplyvňuje situáciu internetových obchodov je to, ako plánovali, čo aj z osobných rozhovorov s klientmi, pokladáme za kľúčové pre celé nadchádzajúce obdobie. Záleží, ako si predajcovia plánovali zásoby, rozširovanie a celkový rast. Ak boli „namlsanÍ“ predchádzajúcimi 2 pandemickými rokmi, ktoré mimoriadne priali e-commerce, a na základe toho si naplánovali tento rok, tak to budú mať náročnejšie. Tí, ktorí plánovali konzervatívnejšie, tak budú mať lepšiu pozíciu. Dôležité teraz bude aj to, kto má lepšie nastavené procesy, vo výhode budú aj e-shopy pôsobiace na viacerých trhoch, ktoré môžu ťažiť  z viacerých predajných kanálov.

3. Aký vývoj očakávate do konca roka 2022 a čo je pre vašich klientov prioritné v tomto období, na čo sa chcú zamerať?

Žiaľ nemáme vešteckú guľu a predpovedať čo sa bude diať do konca roka si asi trúfne málo kto, keď sa pozrie na to, čo sa deje okolo nás. Všetko bude o plánovaní a dobre nastavenej stratégii.

4. Vnímate rozdiel vo vývoji situácie na Slovensku a na zahraničných trhoch? Ak áno, v čom?

Myslím si, že je tu badať určitý rozdiel v správaní sa zákazníkov. Slovensko a okolité krajiny patriace do toho stredno-východného bloku EU boli poznačené viac dianím na Ukrajine, čo sa odzrkadlilo na nálade spotrebiteľov. Spotrebitelia na západe sú viditeľne pokojnejší a na ich správaní nie je vidieť taká tá vystresovanosť aktuálnou situáciou v porovnaní so spotrebiteľmi v Maďarsku, Poľsku, Česku alebo Slovensku.


Michal Král, CEO Pricemania

  1. Aký ste zaznamenali u klientov (e-shopy) priemerný % nárast/pokles obratu za prvé 4 mesiace roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021?

V rámci porovnávača Pricemania sme zaznamenali medziročný pokles návštevnosti na úrovni 15 %, pričom rozpätie u klientov bolo pomerne veľké. Niektorým e-shopom sa podarilo rásť vďaka zavádzaniu nových marketingových kanálov či expanzii, u niektorých boli naopak veľké prepady, v niektorých prípadoch dokonca aj vyše 50 %. Samozrejme do určiteJ miery sa to dalo očakávať, keďže 1. kvartál 2021 bol nadštandardne úspešný v e-commerce vďaka lockdownu, avšak situáciu zásadne ovplyvnila vojna na Ukrajine, s ktorou nepočítal nikto. Spolu s infláciou a rastom cien energií sú to hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť e-commerce segmentu aj v týchto mesiacoch.

2. Museli vaši klienti v tomto období prijať nejaké mimoriadne opatrenia? Ak áno, aké?

Niektoré e-shopy riešili problém s vysokými skladovým zásobami, keďže dopyt v niektorých segmentoch výrazne klesol oproti očakávaniam a predikciám. Napr. Dedoles.sk musel dokonca prepustiť viac ako 200 zamestnancov a aktuálne sa dokonca dostali do reštrukturalizácie na základe medializovaných informácií. Každopádne verím, že to zvládnu, bola by to veľká strata pre e-commerce ekosystém na Slovensku. Iné e-shopy skôr optimalizovali niektoré nákladové položky, prípadne odložili väčšie investície na neskôr. Buď sa snažia zachovať si profitabilitu a tým pádom obmedzia pri nižšej miere konverzie marketingové spendy alebo musia dočasne akceptovať nižšiu ziskovosť, ak si chcú zachovať obraty. Vo výhode sú e-shopy, ktoré majú diverzifikované tržby, či už z pohľadu geografie (viaceré krajiny), produktového portfólia alebo marketingových kanálov.

3. Aký vývoj očakávate do konca roka 2022 a čo je pre vašich klientov prioritné v tomto období, na čo sa chcú zamerať?

Verím, že e-shopy aj celkovo firmy v e-commerce už budú adaptované na novú situáciu a postupne sa bude optimizmus zvyšovať smerom k vianočnej sezóne. Samozrejme vývoj bude veľmi závisieť aj od celkovej ekonomickej situácie na Slovensku, situácie na Ukrajine a celkového sentimentu v spoločnosti. Je možné, že príde aj ku konsolidácii na trhu, každopádne verím, že všetci v e-commerce vyjdeme z aktuálnej situácie poučení a silnejší. V každom prípade si musia všetci hráči na trhu prísne strážiť financie, aby vedeli reagovať na prípadné výkyvy na trhu v ďalšom období.


Ivo Mrena, Country Lead Slovakia, Shoptet

Otázky:

  1. Aký ste zaznamenali u klientov (e-shopy) priemerný % nárast/pokles obratu za prvé 4 mesiace roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021?

Z našich dát vyplýva, že za prvé 3 mesiace v roku 2022 bol obrat mierne zvýšený oproti roku 2021, presnejšie ten nárast bol zhruba 12% u našich zákazníkov. Jedná sa o velmi silné nákupné obdobie, ľudia si zvykli nakupovať online, dobiehali nám vianočné nákupy, taktiež sa zahajovali januárové výpredaje. Marec 2022 patrí k jedným z najlepších vôbec (v porovnaní s inými marcami v predchádzajúcich rokoch)

V apríli pociťujeme mierne stabilizovanie nákupného správania, ale bohužial ešte nie som schopný dodať presné dáta. 

  1. Museli vaši klienti v tomto období prijať nejaké mimoriadne opatrenia? Ak áno, aké? 

Zatiaľ, čo jedna skupina musela prijať určite opatrenia, aby predišli stratám a zmenám v nadchádzajúcom období (aj kvôli vojne), tak druhá skupina e-shopárov nemusela prijať žiadne opatrenia a fungujú bez obmedzenia. Dokonca sa nájdu segmenty, ktoré museli prijať pozitívne opatrenia, navyšovali zásoby, prijímali ludí a ich segment rástol (napr. potraviny alebo veci do domácnosti)

  1. Aký vývoj očakávate do konca roka 2022 a čo je pre vašich klientov prioritné v tomto období, na čo sa chcú zamerať?

Už teraz vidíme, že sa rast e-commerce trošku zpomalil, neznamená to ale že nerastie vôbec, práve naopak, myslíme si že medziročne si zase e-shopársky trh polepší. Na druhú stranu uvedomujeme si aj my a naši klienti, že vojna môže ovplyvniť negatívne vývoj trhu ale zatial takéto signály nemáme. Našich klientov ako aj všetkých e-shopárov čaká náročný rok ale sme pripravený im čo najviac pomôcť.


Vladimír Cintula, Chief Digital Strategist Riesenia.com

  1. Aký ste zaznamenali u klientov (e-shopy) priemerný % nárast/pokles obratu za prvé 4 mesiace roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021?

Pri klientoch, kde máme dlhodobo na starosti komplexnú starostlivosť od vývoja e-commerce systému až po marketing, zaznamenávame aj napriek nepriaznivému obdobiu rast obratov od 19% do 60%. Vidíme ale aj poklesy pri klientoch predávajúcich sortiment, ktorý nie je z kategórie denných potrieb, alebo z kategórií produktov, ktorých nákup môžete odložiť a súčasne majú nízku maržovosť. Tu vidíme poklesy v jednotkách až desiatkach percent.

  1. Museli vaši klienti v tomto období prijať nejaké mimoriadne opatrenia? Ak áno, aké?

Väčšina klientov prešla úpravami cenotvorby a mnohí zvýšili investície do marketingu. Vnímame veľký záujem o automatizáciu a personalizáciu časti marketingových činností (napr. pri e-mail kampaniach). S mnohými klientmi sme dorábali množstvo marketingových funkcionalít na weboch. Taktiež sme s časťou doteraz čisto „performance“ klientov začali investovať do brand awareness kampaní.

  1. Aký vývoj očakávate do konca roka 2022 a čo je pre vašich klientov prioritné v tomto období, na čo sa chcú zamerať?

Neistota ohľadom ďalšieho vývoja núti klientov skúšať nové veci. Značne sa rozširuje objem marketingových aktivít, rozbiehajú sa nové médiá a formáty, mnohí tradiční „online“ inzerenti začínajú testovať offline formáty. Jednoducho, všetci makajú o 50% viac ako počas minulého roka a hľadajú každú jednu príležitosť.


Ladislav Perduk, Analytik Bart s. r. o.

Ekonomická a politická situácia od roku 2020 bola pre väčšinu z nás turbulentná. Stali sme sa svedkami viacerých extrémnych udalostí – zaseknuté lode, lockdowny, výpadky vo výrobe elektroniky, až po vojnu. Nie je jednoduché porovnávať obdobie prvého kvartálu 2021 s rokom 2022. Protipandemické opatrenia pomohli niektorým obchodníkom, iným naopak uškodili. Tieto zmeny však musíme vnímať ako umelé. V roku 2022 sa zatiaľ spamätávame z celej situácie spôsobenej covidom a čelíme rastu cien, čo opäť mení zákaznícke správanie. Zjednodušene povedané, situácia je podobná ako keby sme každému rozdali 200€ poukážky na online nákup, tešili sa z chvíľkového nárastu tržieb a následne vyhodnocovali pokles obratu v čase, keď sa dotácia minie. 

Z krátkodobého pozorovania (2021 – 2022) si aj my samozrejme všímame prepad od 3% do 50%. Ak sa však zameriame na dlhšie obdobie a vyhodnocujeme dáta od roku 2019, tak môžeme povedať, že online predajcovia, ktorí sa snažili a svoj eshop pravidelne rozvíjali, rastú. Veríme, že e-commerce je beh na dlhú trať. Je tomu podobne ako s investičnou stratégiou. Je jasné, že je možné zarobiť špekuláciou, rýchlym nákupom a rýchlym predajom, ale pre väčšinu z nás je takéto správanie skôr hazardom. Stabilitu nám zabezpečujú pravidelné, drobné investície do portfólia s rozumne rozdeleným rizikom. E-commerce sa tomuto podobá. Zákazníci, ktorí k svojmu eshopu pristupujú ako k dlhodobej a pravidelnej investícii z dlhodobého hľadiska, rastú.

Predikovať ďalší vývoj pre rok 2022 je opäť veľmi ťažká úloha, nakoľko ešte stále pociťujeme dopady pandémie na zákaznícke správanie. Je pochopiteľné, že aktuálne si zákazník chce ísť tovar pozrieť, vyskúšať si ho a po dlhom čase „vypadnúť“ do obľúbeného obchodu. Na druhej strane stojí rast cien, ktorý núti zákazníkov viac rozmýšľať ako minúť svoje peniaze. Z pohľadu B2B segmentu to môže znamenať, že výrobcovia budú mať záujem tlačiť cenu tovaru nadol, napríklad vynechaním prostredníkov a dodávaním tovaru priamo koncovému zákazníkovi. Aktuálne teda vidíme, že viaceré B2B orientované eshopy chcú pokryť aj B2C segment. 

Z nášho uhla pohľadu je to teda celé o pravidelných a uvážených investíciach do rozvoja online predajne. 

Záver

Tak ako veľká časť e-commerce trhu “vďaka” COVID-u narástla, tak sa po uvoľnení opatrení museli e-shopy pripraviť na návrat do “reality”. E-shopy, ktoré zostavovali plány na základe pandemických rokov 2020, resp. 2021 a nemali dostatočnú rezervu, majú teraz v niektorých prípadoch problém s cashflow, keďže nižší dopyt je ovplyvnený medziročným poklesom, vojnou na Ukrajine, infláciou a celkovou neistotou v rámci spoločnosti. 

Ašak sú na trhu aj e-shopy, ktoré sú v rastovej fáze a aj v tomto období agresívne rastú o desiatky, či v niektorých prípadoch dokonca o stovky %. Väčšinou je to spojené s expanziou (a teda rastú najmä v zahraničí) či otváraním alebo “boostovaním” nových obchodných či marketingových kanálov. Niektoré biznisy tiež rozširujú svoje pôsobenie z B2B aj do B2C a naopak, aby získali priestor na kompenzovanie prípadného výpadku obratu. Máme tu bohužiaľ aj e-shopy, ktorým tento vývoj spôsobil aj existenčné problémy, napríklad Dedoles (obrat za 2021 vyše 90 mil. EUR), ktorý sa z viacerých dôvodov dostal do problémov so splácaním záväzkov a aktuálne požiadal súdy o reštrukturalizáciu. Držíme palce, aby túto situáciu zvládli a mali možnosť z tejto situácie vyjsť silnejší a určite bude zaujímavé dozvedieť sa viac, keď sa situácia utrasie.

Z nášho pohľadu odporúčame e-shopom kompletne zrevidovať najmä finančné plány, strážiť si cashflow minimálne na týždennej báze, zrevidovať a prípadne zoptimalizovať všetky nákladové položky a radšej byť konzervatívny z pohľadu plánovania zvyšku roka, keďže aktuálne na trhu vládne vysoký stupeň neistoty, čo ovplyňuje aj nákupné správanie spotrebiteľov.

Zaujímavý článok ohľadom vývoja na CEE e-commerce trhu na báze Google Ads dát priniesla agentúra Growww Digital, odporúčam ho prečítať.

Každopádne všetkým e-shopárom v Pricemanii držíme palce a celému trhu prajeme úspešnú druhú polovicu roka! A ak sa obzeráte po nových marketingových kanáloch, budeme radi, ak otestujete náš porovnávač Pricemania.sk a Pricemania.cz, ktorý pomáha e-shopom zvyšovať návštevnosť a obrat viac ako 9 000 e-shopom vrátane väčšiny top hráčov na trhu.