Zváračky Dremel

Filtrovanie

Cena

-

Zváračky CO2 sú najpoužívanejšie zváracie stroje. V súčasnosti sa používajú vo viacerých odvetviach od domácej výroby cez automobilový priemysel až po stavebníctvo. V ochrannej atmosfére CO2 sa zvára najmä oceľ. Zváranie v ochrannej atmosfére je spôsob zvárania, kde zdrojom tepla je el. oblúk, ktorý horí medzi zváracím drôtom a zvarkom. Zvárací invertor je generátor na jednosmerný prúd určený na zváranie obalenou elektródou. Spájkovanie je metóda spájania kovov iným kovom (spájkou), ktorého teplota tavenia je nižšia ako teplota tavenia spájaného materiálu.