Základné dosky od 35,00 € | Pricemania

Základné dosky

Základná, resp. matičná doska (motherboard) riadi činnosť a spoluprácu všetkých komponentov počítača. Obsahuje súčiastky, ktoré tvoria základné prvky PC. Matičná doska predstavuje miesto, ku ktorému sa pripájajú všetky ostatné moduly a súčasti. Jej základnými prvkami sú procesorová pätica (na pripojenie procesora), CMOS, bios, batéria, pamäťové a prídavné sloty, konektory a čipová sada. Na predaj nájdete základné dosky výhodnej ceny, no rozhodujúca by mala byť kvalita. Už z názvu dosky totiž vyplýva, že je základom počítača.