Všeobecne a geografií, cestovaní

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Geografia je jednou z najstarších vied, ktorá študuje krajinnú sféru, vzťahy medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti v priestore a čase. Vznikla ako snaha preskúmať a opísať Zem, dosiahnuť najlepšie využitie prírodných zdrojov či vytvoriť najvhodnejšie prostredie pre ľudskú spoločnosť. Múdre knihy hovoria, že už starovekí Gréci aktívne rozvíjali geografiu ako všeobecnú vedu. Hoci počas stredoveku nastal jej úpadok, všetko sa zmenilo v 13. storočí, vďaka Marcovi Polovi, ktorý opäť rozšíril záujem o geografiu. Ak máte chuť na viac informácií nielen z histórie, čo tak zaobstarať si super knihu?