VPN / Firewall

Filtrovanie

Cena

-

VPN (virtuálna privátna sieť) je vzájomné prepojenie vzdialených bodov, sietí alebo užívateľov, pomocou privátnej alebo verejnej siete (obvykle internetu). K zabezpečeniu dát sa využíva Firewall, šifrovanie, IPSec a AAA Server. Firewall vytvára bariéru najčastejšie medzi Internetom a Intranetom a kontroluje tok dát medzi nimi. Možno nastaviť, aké pakety sa majú prepúšťať a aké nie. VPN / Firewall si vyžadujú aj niekoľkotisícovú investíciu, preto zvážte svoje nároky a nakupujte u overených predajcov.