Vodováhy

Filtrovanie

Cena

-

Vodováhy predstavujú jednoduchý prístroj s libelami na overovanie vertikálnych alebo horizontálnych rovín. Jednou libelou sa meria horizontálna rovina, druhou libelou zase vertikálna rovina. K presnejšiemu zameriavaniu rovín na väčšiu vzdialenosť sa používajú laserové vodováhy. Laser znázorňuje ľahko viditeľnú červenú vodiacu čiaru. Uhlomery sú meracie zariadenia, ktoré umožňujú jednoduché meranie uhlov. Digitálne uhlomery majú LCD displej, ktorý umožňuje ľahko odčítavať namerané hodnoty.