Vnútorné lekárstvo N/A od 1,00 € | Pricemania

Vnútorné lekárstvo N/A

Vnútorné lekárstvo je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózy vnútorných chorôb. Práve vnútorné ochorenia sú tými najčastejšími a najvážnejšími, čo predstavuje významný celospoločenský problém. Patrí sem množstvo odborov ako napr. endokrinológia, kardiológia, hepatológia, nefrológia, tropická medicína a množstvo ďalších. Ak študujete medicínu, prípadne ste laikom a trpíte na niektoré z vnútorných ochorení, zaobstarajte si knihy, ktoré vám môžu poskytnúť potrebné znalosti.