Vibračné dosky

Filtrovanie

Cena

-

Ak sa rozhodnete postaviť betónovú alebo zemnú konštrukciu, mali by ste vedieť, že pre jej správne postavenie, je dôležité ju zhutniť. Na tento účel sa používa vibračná a hutniaca technika. Cieľom zhutnenia je snaha o čo najväčšie odstránenie vzduchu a vody zo zhutňovanej konštrukcie. Vibráciou sa dostanú do pohybu menšie pevné časti, ktoré vyplnia voľné priestory medzi väčšími časťami a vytlačia tak vodu a vzduchu na povrch. Výsledkom je konštrukcia, ktorá ma vyššiu pevnosť. Zhutňovanie sa môže vykonávať ručne alebo strojne.