Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky veľký knižný slovník

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Učebnice francúzštiny

Zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník. Ide o úplne pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Najprezeranejšie produkty v kategórií Učebnice francúzštiny

Popis

Zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník. Ide o úplne pôvodné autorské dielo snažiace sa čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný aj hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu obsahuje aj terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Naším cieľom bolo, aby ste v slovníku našli heslá, významy, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti naozaj používajú. Pri práci na francúzskej časti slovníka sme vychádzali z najnovších francúzskych výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, ako sú Robert, Larousse, Hachette, z viacerých terminologických, frazeologických a idiomatických slovníkov, zo slovníkov slangu, encyklopédií a v neposlednom rade tiež z vlastných korpusových zdrojov a internetu. Namiesto mnohých, dnes už takmer nepoužívaných alebo zastaraných výrazov vám náš slovník ponúka pojmy a termíny používané v súčasnosti, napr. administrateur de site, arrosage, centre d''''affaires, fouineur, pare-feu, scanographe ap. Uvádzame tiež množstvo slov z bežného hovoreného jazyka, vrátane slangových výrazov, ktoré používajú najmä mladí ľudia, lebo podľa nášho názoru aj tieto výrazy sú súčasťou inventára živého jazyka, napr. béton, kiffer, schmit, texto a mnoho dalších. Väčšinu z nich v iných slovníkoch ani nenájdete. Slovenská časť vychádza z nášho vlastného rozsiahleho slovníka slovenčiny. Tento živý, priebežne aktualizovaný a neustále rozširovaný slovník tvorí jednotiaci základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj v elektronickej podobe od roku 2005. Obsahuje súčasnú, frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, kde nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické a právnické termíny odrážajúce technologický pokrok počiatku nového tisícročia alebo začlenenie našej krajiny do Európskej únie. Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi vrátane korpusov, alebo kontrolovať obsahovú aj formálnu konzistentnosť spracovaných hesiel. Napriek tomu, že sa na tvorbe slovníka podieľalo viac ako desať autorov, všetky heslá sú spracované podľa rovnakých zásad a zachovávajú jednotnú štruktúru. Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, čo pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu. Obsah slovníka: 92 000 hesiel; 80 000 príkladov, idiómov a fráz; 345 000 prekladov.

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Učebnice francúzštiny, najprezeranejšie produkty N/A alebo najlacnejšie Učebnice francúzštiny.

Reklama