Učebnice angličtiny

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Z viac ako 2700 existujúcich jazykov je práve angličtina druhým najhovorenejším jazykom sveta. Vo všeobecnosti má anglický jazyk najväčšiu slovnú zásobu, najstaršie slová sú staré až 14 000 rokov a v súčasnosti dokonca znalosť angličtiny preferujú veľké firmy a nadnárodné spoločnosti na pracovnom trhu viac ako znalosť materinského jazyka. Ak sa ju chcete učiť, prípadne zdokonaliť a na jazykové školy jednoducho nemáte finančné prostriedky, skúste využiť učebnice a majte vždy po ruke slovník a rôzne knihy v angličtine. Čítajte a zžite sa s ňou.