Transformátory

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Transformátor (ľudovo nazývaný trafo) predstavuje elektrický netočivý stroj, ktorý vďaka elektromagnetickej indukcii umožňuje prenášať elektrickú energiu z jedného obvodu do druhého. Používa sa na zmenu veľkosti striedavého elektrického napätia bez potreby meniť frekvenciu. Množstvo transformátorových strát sa mení na teplo, ktoré zvyšuje transformátorovú teplotu. Preto je potrebné transformátory chladiť. Na transformátory s malým výkonom je postačujúce chladenie vzduchom, na transformátory s veľkým výkonom je potrebné kvapalinové chladenie.