Najlacnejšie slovenská a česká poézia

Filtrovanie

Podľa mnohých literárnych kritikov nie je súčasná slovenská próza (až na pár výnimiek) taká kvalitná ako tá predošlá. Poukazujú napríklad na štúrovcov, ktorých spisovateľské umenie malo ešte svoju pravú tvár a plnilo svoje skutočné poslanie: povznášať a pozdvihovať, pričom terajšia literatúra tieto znaky vôbec nespĺňa. Je však iná doba a nám ľuďom sa jednoducho páči realistické literárne stvárnenie každodenného života. V kníhkupectvách nájdete tie najrozmanitejšie knihy zo súčasnej, ale i z minulej slovenskej literárnej tvorby.