Skúšačky

Filtrovanie

Cena

-

Skúšačky predstavujú univerzálne elektronické meracie prístroje, ktoré sú určené na meranie (zisťovanie) jednosmerného alebo striedavého napätia, fázového vodiča, poradia fáz trojfázovej sústavy s nulovým vodičom, na určenie polarity jednosmerného napätia, na indikáciu veľkosti napätia a pod. Merací prístroj je vďaka svojim kompaktným rozmerom vhodný na každú stavbu.