Harman/Kardon HKTS 65 | Pricemania

Harman/Kardon HKTS 65

Odporúčame: Zľavy až do výšky 70 % - zlavy.pricemania.sk

Obsah balenia:. - 4x SAT-TS60 satelitné, reproduktory pre predný, ľavý,/pravý, a priestorový, ľavý,/pravý, zadný, kaná,l. - 1x CEN-TS60 centrá,lny reproduktor. - 1x HKTS 220SUB aktí,vny bezdrô,tový, subwoofer. - 1x bezdrô,tový, ...viac

Je nám ľúto. Tento produkt nieje aktuálne v ponuke žiadneho e-shopu na Pricemánii.

Popis

Obsah balenia:. - 4x SAT-TS60 satelitné, reproduktory pre predný, ľavý,/pravý, a priestorový, ľavý,/pravý, zadný, kaná,l. - 1x CEN-TS60 centrá,lny reproduktor. - 1x HKTS 220SUB aktí,vny bezdrô,tový, subwoofer. - 1x bezdrô,tový, vysielač pre subwoofer. - 1x zdroj napá,jania pre vysielač subwoofera. - 1x sieťová, &scaron,nú,ra pre napá,janie vysielača subwoofera (lí,&scaron,i sa podľa regió,nu použí,vania). - 4x držiaky pre montá,ž satelitný,ch reproduktorov na stenu. - 1x držiak pre montá,ž centrá,lneho reproduktora na stenu. - 4x zará,žky pre držiaky pre montá,že satelitný,ch reproduktorov na stenu. - 1x RCA LFE/subwoofer ká,bel. - 1x spú,&scaron,ťací, ká,bel s mini konektorom pre subwoofer. - 1x 4 m farebne odlí,&scaron,ený, ká,bel pre stredový, reproduktor. - 2x 5 m farebne odlí,&scaron,ené, ká,ble pre predné, satelity. - 2x 10 m farebne odlí,&scaron,ené, ká,ble pre zadné, satelity. - Ná,vod na obsluhu. Systé,m. - Frekvenčná, odozva: 45 Hz &ndash, 20 kHz (&ndash,6 dB). SAT-TS60 satelitné, reproduktory. - Stredorozsahové, meniče: Duá,lne 75 mmvo&scaron,tinové, meniče s plochou membrá,nou, video tienené,. - Vysokofrekvenčný, menič: 25 mm CMMD Lite kupola, video tienený,. - Odporú,čaný, vý,kon zosilňovača: 20 W &ndash, 150 W. - Nominá,lna impedancia: 8 ohmov. - Citlivosť (2.83 V/1 m): 83 dB. - Typ ozvučnice: Uzavretá,. - Rozmery (V x &Scaron, x H): 299 x 110 x 88 mm každý,, vrá,tane nožičiek. - Hmotnosť: 1.55 kg. CEN-TS60 stredový, reproduktor. - Stredorozsahové, meniče: Duá,lne 75 mm vo&scaron,tinové, meniče s plochou membrá,nou, video tienené,. - Vysokofrekvenčný, menič: 25 mm CMMD Lite kupola, video tienený,. - Odporú,čaný, vý,kon zosilňovača: 20 W &ndash, 150 W. - Nominá,lna impedancia: 8 ohmov. - Citlivosť (2.83 V/1 m): 83 dB. - Typ ozvučnice: Uzavretá,. - Rozmery (V x &Scaron, x H): 110 x 272 x 88mm, vrá,tene nožičiek. - Hmotnosť: 1.5 kg. HKTS 220SUB bezdrô,tový, subwoofer. - Ní,zkofrekvenčný, menič: 200mm dole prú,diaci konus. - Vý,kon zosilňovača: 200 W RMS, 400 W &scaron,pička. - Frekvenčná, odozva: 45 Hz &ndash, 200 Hz (&ndash,6 dB). - Ovlá,dače: Hlasitosť, fá,za, posilnenie basov. - Pripojenia: LFE (RCA typ), ľavé, a pravé, linkovej ú,rovne (RCA typ). - Typ ozvučnice: Uzavretá,. - Vstupné, napä,tie externé,ho spú,&scaron,ťača: 3 &ndash, 30 V. - Požiadavky na napá,janie subwoofera: 120 V, 60 Hz (USA), 220 V &ndash, 240 V, 50/60 Hz (EÚ,). - Spotreba energie subwoofera: <,0.5 W (pohotovostný, režim), 243 W (maximum, 120 V), 261 W (maximum, 230 V). - Rozmery subwoofera (V x &Scaron, x H): 353 x 267 x 267m. - Hmotnosť: 9 kg. - Požiadavky na napá,janie vysielača: 100 V &ndash, 240 V AC, 50 Hz/60 Hz. - Spotreba energie vysielača: <,0.5 W. - Rozmery vysielača (V x &Scaron, x H): 35 mm x 127 mm x 89 mm. - Hmotnosť jednotky vysielača: 117 g.  ,.

Recenzie

Vývoj ceny

Reklama

Reklama