Príslušenstvo pre zváračky a pájky

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Elektródy pre ručné oblúkové zváranie sa volia podľa toho, na aký účel bude zvarový kov slúžiť. Podľa účelu sa elektródy rozdeľujú na elektródy pre zváranie uhlíkových, nízko legovaných a vysoko legovaných ocelí, liatin a neželezných kovov. Pre spojovanie zvary sa používajú iba kovové obalené elektródy (oceľové drôty obalené v obalovej látke). Zvárací invertor je generátor na jednosmerný prúd určený na zváranie obalenou elektródou. Invertor je ľahký a je zhotovený z jednoduchej konštrukcie, čo umožňuje nenáročnú manipuláciu so zváracím strojom.