Príslušenstvo pre váhy od 140,00 € | Pricemania

Príslušenstvo pre váhy

Tlač na termopapier s nanesenou chemickou vrstvou funguje na základe zmeny teploty. Súčasťou každého termopapiera je farebná vývojka, ktorá je chemicky nastavená tak, aby pri teplotných zmenách vytvárala viditeľný obraz alebo iné označenie. Termopapier sa balí do roliek rôznych šírok. LCD dislej k váhe je displej vytvorený z tekutých kryštálov. Každý bod (pixel) LCD displeja sa skladá z molekúl tekutých kryštálov. LCD displej slúži na digitálne zobrazovanie údajov, ktoré boli namerané váhou. Displej môže byť jedno alebo viacriadkový, farebný alebo čiernobiely.