Motul Gear Box 80W-90 1l cena od 9,40 € | Pricemania

Motul Gear Box 80W-90 1l

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Prevodové oleje

Motul Gear Box 80W90 je viacrozsahový prevodový olej špeciálne určený pre hlučné prevodové a rozvodové skrine s posilňujúcou prísadou MoS2. Vhodný aj pre hypoidné súkolia. Vlastnosti: Citeľne znižuje hlučnosť prevodov vplyvom prísad disulfidu molybdénu, ktorý ďalej zabezpečuje veľmi vysokú odolnosť proti ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Najprezeranejšie produkty v kategórií Prevodové oleje

Popis

Motul Gear Box 80W90 je viacrozsahový prevodový olej špeciálne určený pre hlučné prevodové a rozvodové skrine s posilňujúcou prísadou MoS2. Vhodný aj pre hypoidné súkolia. Vlastnosti: Citeľne znižuje hlučnosť prevodov vplyvom prísad disulfidu molybdénu, ktorý ďalej zabezpečuje veľmi vysokú odolnosť proti prestrihnutiu olejového filmu aj v najťažších prevádzkových podmienkach. Spĺňa alebo prevyšuje špecifikácie: ZF TE-ML 01/05/07/08 API GL4, GL5 / MIL-L-2105D Balenie: 1 liter. Výstražné upozornenia: H302 Škodlivý po požití. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Môže vyvolať alergickú reakciu.  .

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Prevodové oleje Motul, najprezeranejšie produkty Motul alebo najlacnejšie Prevodové oleje.

Reklama