Prepäťové ochrany

Filtrovanie

Cena

-

Každá domácnosť obsahuje veľké množstvo elektronických zariadení s citlivými elektrickými obvodmi, ktoré sa môžu prepätím zničiť. Pri údere blesku vznikne prepätie, ktoré je niekoľkonásobne vyššie ako to, ktoré vie spotrebič zvládnuť. Aby sa zabránilo poškodeniu elektrického zariadenia, používa sa tzv. prepäťová ochrana. Jej úlohou je znížiť veľkosť prepätia na úroveň neškodnú pre elektrické zariadenia. Prepäťové ochrany sa delia do tried B,C a D.