Pôda, nehnuteľnosti N/A

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Pre ľudstvo predstavuje pôda významný prírodný zdroj, a taktiež aj ekonomický a eko-sociálny potenciál. Umožňuje produkovať potraviny, recyklovať odpady, filtrovať vodu, využívať slnečnú energiu a tiež je aj základom pre stavbu nehnuteľnosti a pod.. Je teda v podstate istotou pre život a spoločenské bytie obyvateľstva, je nenahraditeľná a ovplyvňuje život nielen ľuďom, ale všetkým živým či neživým organizmom. Kníhkupectvá vám ponúkajú odborné knihy týkajúce sa rôznych zákonov, predpisov a rád. Vyberte si knihu, ktorú potrebujete.