Ostatný elektro materiál

Filtrovanie

Triakový regulátor výkonu je zariadenie, ktoré je určené na reguláciu tepelných spotrebičov, otáčok motorov a zdrojov svetla. Istič predstavuje elektrické zariadenie, ktorým prechádza elektrický prúd a zabraňuje preťaženiu spotrebiča. Ak je veľkosť prechádzajúceho prúdu väčšia ako nominálna hodnota, istič odpojí prívod prúdu do elektrického obvodu. Medzi jeho najväčšie výhody patrí možnosť opätovného zopnutia bez potreby výmeny jednotlivých častí. Zosilovač je elektronická súčiastka, ktorá zvyšuje amplitúdu premenlivého elektrického signálu tak, aby frekvencia a ostatné vlastnosti signálu ostali zachované. Úlohou zosilňovača je zosilniť akýkoľvek signál.