Meracie kolieska Stanley od 44,00 € | Pricemania

Meracie kolieska Stanley

Filtrovanie

Cena

-

Meracie kolieska nájdu svoje uplatnenie pri výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych stavieb, v dopravnom inžinierstve pri meraní brzdných dráh ale aj v športe. Koliesko je meracia pomôcka, ktorá meria dĺžkové vzdialenosti medzi bodmi nachádzajúcimi sa priamo na zemi. Nameraná vzdialenosť sa zobrazuje na počítadle kolieska, ktoré môže byť analógové alebo digitálne. Nivelačný prístroj (častokrát označovaný aj ako nivelák) je merací prístroj, pomocou ktorého sa dá na stavbe ľahko určiť rovina. K dispozícii sú buď optické alebo digitálne niveláky. Digitálne, na rozdiel od optických, dokážu merať aj vzdialenosti.