Medzinárodné a štátne právo N/A od 0,76 € | Pricemania

Medzinárodné a štátne právo N/A

Medzinárodné a štátne právo upravujú základné, rozhodujúce a najvýznamnejšie spoločenské vzťahy. V oblasti súkromného práva nastupuje medzinárodné právo na rad vtedy, keď nejakým spôsobom vnútroštátne právo zlyhá alebo nevie či nechce daný problém vyriešiť. V tejto kategórii vám tak internetové obchody ponúkajú rôzne odborné knihy, ktoré vám môžu pomôcť pri štúdiu, v mnohých súdnych sporoch či pri podnikaní a podobne. Domáhajte sa svojho práva. Každý ma na to nárok. Aj keby sa daný spor mal dohnať na Európsky súd pre ľudské práva.