Media konvertory

Filtrovanie

Cena

-

Media konvertory slúžia na konvertovanie prenášaných elektrických signálov na optické a naopak. Zohrávajú dôležitú úlohu pri prepojeniach sietí s rôznymi topológiami alebo komponentmi (napríklad použitie zariadení bez optických rozhraní v optických sieťach). V ponuke elektronických obchodov nájdete produkty rôznych značiek a technických parametrov (rýchlosť, dosah, podpora, atď.), ktoré sa líšia aj o stovky eur. Výhodou je, že niektoré z nich umožňujú vzdialene nastavovať svoje vlastné parametre.