Continental VancoEco 205/65 R16 107T cena od 105,89 € | Pricemania

Continental VancoEco 205/65 R16 107T

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 108,49 € Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Letné pneumatiky

Hospod�rnos� a bezpe�ie pre ka�d� de�: Nov� VancoEco� pre �ahk� ��itkov� vozidl� a dod�vky. Continental uv�dza nov� �sporn� pneumatiku �peci�lne vyvinut� pre vozidl�, ako je Mercedes Sprinter, Ford Transit a Volkswagen T5. Nov� VancoEco m� asi o 30 percent ni��� valiv� odpor, �o m��e u�etri� �tyri percent� ...viac

Popis

Hospod�rnos� a bezpe�ie pre ka�d� de�: Nov� VancoEco� pre �ahk� ��itkov� vozidl� a dod�vky. Continental uv�dza nov� �sporn� pneumatiku �peci�lne vyvinut� pre vozidl�, ako je Mercedes Sprinter, Ford Transit a Volkswagen T5. Nov� VancoEco m� asi o 30 percent ni��� valiv� odpor, �o m��e u�etri� �tyri percent� paliva a emisi�. S��asne sa v�voj�rom podarilo zachova� brzdn� vlastnosti na suchej aj mokrej vozovke a ovl�date�nos� ako v pr�pade osobn�ho vozidla. Ve�k� potenci�l �spor umo�nili dve kon�truk�n� opatrenia, ktor� spolo�ne prispeli v�znamne k zn��eniu valiv�ho odporu. Pre pneumatiku bola pou�it� beh��ov� zmes s oxidom kremi�it�m, ako sa pou��va v osobn�ch pneumatik�ch. Dez�n bol optimalizovan� a kon�trukcia pneumatiky bola zmenen� tak, aby sa zn��ila deform�cia pri kontakte s vozovkou. Tieto dve opatrenia v kombin�cii s ve�mi plytk�m profilom pneumatiky prin��aj� a� o 30 percent ni��� valiv� odpor. Nov� VancoEco je vhodn� pre vozidl�, ako je Mercedes Sprinter, Viano, Vito, VW T5 a Ford Transit. Pneumatiky sa vyr�baj� pre 15-, 16- a 17-palcov� r�fiky. Index r�chlosti ide a� do 210 km/h. Pr�nosy: � Hospod�rna v�aka zn��en�mu valiv�mu odporu. � Kr�tka brzdn� dr�ha aj na mokrom povrchu. � Ovl�date�nos� ako na osobnom vozidle.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

Reklama