Lego City - Nákladný vlak 60052 | Pricemania

Lego City - Nákladný vlak 60052

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie Lego stavebnice

LEGO CITY . Prepravuj ťažký, tovar a zvieratá, mestom v ,super , silnom ná,kladnom vlaku  ,LEGO City! Tento skvelý, motorový, vlak s ,osemkaná,lový,m, sedemrý,chlostný,m, infračervený,m diaľkový,m ovlá,daní,m ...viac

Je nám ľúto. Tento produkt nieje aktuálne v ponuke žiadneho e-shopu na Pricemánii.

Najprezeranejšie produkty v kategórií Lego stavebnice

Popis

LEGO CITY . Prepravuj ťažký, tovar a zvieratá, mestom v ,super , silnom ná,kladnom vlaku  ,LEGO City! Tento skvelý, motorový, vlak s ,osemkaná,lový,m, sedemrý,chlostný,m, infračervený,m diaľkový,m ovlá,daní,m  ,doká,že transportovať skoro čokoľvek. Takže je tvoja prá,ca uistiť sa, že ná,klad bude v ,sprá,vny čas na sprá,vnom mieste, aby v&scaron,etko v ,meste hladko fungovalo. . Pripoj vagó,n s ,dobytkom a dva ná,kladné, vagó,ny k ,sebe a ťahaj ich lokomotí,vou po železničnom okruhu. .  , . Vysokozdvižný,m vozí,kom  ,bezpečne premiestňuj palety medzi vagó,nmi a ná,kladný,mi vozidlami. . Sleduj pohyb v&scaron,etké,ho odvá,žené,ho a přivá,žené,ho ná,kladu v ,kancelá,rii na ú,žasnej vlakovej stanici. . Tam mô,že&scaron, použiť posuvný, , stropný, žeriav  ,s ,há,kom na premiestňovanie ťažké,ho ná,kladu medzi vozidlami a na ,zemi. . S ,toľký,mi herný,mi funkciami a skvelý,mi vlastnosťami je toto vynikajú,ca sada pre vlakový,ch nad&scaron,encov. . Sú,časťou sú, 4 ,minifigú,rky: vodič vysokozdvižné,ho vozí,ka, ru&scaron,ňovodič, farmá,r a vodič ná,kladiaku. . Vhodné, pre deti od 6 ,do 12 ,rokov. . V ,balení, ná,jdete , 888 ,dielikov.

Recenzie

Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie Lego stavebnice Lego, najprezeranejšie produkty Lego alebo najlacnejšie Lego stavebnice.

Reklama