Lego

Lego

The Lego Group je dánska rodinná spoločnosť sídliaca v meste Billund, ktorá bola založená v roku 1932. Zakladateľom je Ole Kirk Christiansen, ktorý ako chudobný tesár začal vyrábať drevené hračky. Názov Lego vytvoril z dánskeho výrazu "Leg godt!" (Hraj sa dobre!). V roku 1947 Ole Kirk a jeho syn Godfred obdržali vzorku kociek od britskej spoločnosti Kiddicraft a v roku 1949 začali vyrábať tzv. automaticky spojiteľné kocky. Boli vyrábané z celuloidu a podobali sa klasickým dreveným kockám. Mali však jedno zásadné vylepšenie - držali pohromade vďaka výstupkom. V roku 1954 sa riaditeľom firmy stal Christiansen mladší. Vďaka spätným väzbám od zámorských zákazníkov dostal nápad na nový typ hračky. Prvé kocky mali z technického hľadiska viac nedostatkov. Zaklapnutie jednotlivých elementov bolo dosť obmedzené, preto boli prepracované a vznikli tak nové kocky, ktoré poznáme dnes. Továrne na výrobu sa nachádzajú v Dánsku, Maďarsku, Mexiku a od roku 2000 aj v Českej Republike. Celoročne sa vyrobí približne 20 miliárd dielikov, čo zodpovedá 600 vyrobeným kusom za sekundu.