Kresťanstvo, biblia N/A

Filtrovanie

Cena

-

Kresťanstvo, opierajúce sa o učenie Ježiša Krista, je s viac ako dvoma miliardami veriacich najrozšírenejším náboženstvom sveta. Jeho ústredné posolstvo zachytáva Biblia, ktorá sa skladá zo Starého a Nového zákona a dokopy obsahuje až 73 kníh. Nie je to len kniha, je to kultúra, história Izraela, je to cenný historický dokument celého ľudstva. O tom svedčí aj fakt, že bola preložená do viac ako 2000 jazykov a je to jedna z najpredávanejších kníh na svete. Internetová kníhkupectvá vám ponúkajú rôzne kresťanské knihy, nevynímajúc Bibliu.