Najlacnejšie kondenzátory

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Kondenzátory sú elektronické súčiastky. Ich rozhodujúca vlastnosť je elektrická kapacita. Kvôli nežiaducim vlastnostiam kondenzátora (sériový odpor, zvod, indukčnosť a pod.), sa vyrábajú rôzne druhy kondenzátorov. Elektrolytické kondenzátory sú tvorené dvojicou hliníkových elektród, medzi ktoré je vložený nasiakavý materiál. Tento materiál býva napustený elektrolytom. Kondenzátor sa označuje písmenom C a jeho jednotkou je Farad (F).