Interná medicína a onkológia

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Hoci pojem interná medicína evokuje, že sa zaoberá len ochoreniami vnútorných orgánov, nie je tomu tak. Internisti totiž liečia celé telo a zaoberajú sa diagnostikou ťažkých a chronických ochorení. Zaraďujú sa sem odbory ako napr. hematológia, onkológia, nefrológia, reumatológia atď.. Pri vyšetrovaní sa internisti riadia mnohými diagnostickými postupmi. V prvom rade začínajú s anamnézou pacienta, pokračujú fyzikálnymi a pomocnými vyšetreniami, vďaka ktorým stanovia diagnózu a začnú s terapiou. Nielen pre študentov a odborníkov ponúkajú kníhkupectvá množstvo kníh z tejto medicínskej oblasti.