Iné jazyky N/A

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Na pracovnom trhu krajín EÚ je nevyhnutnosťou okrem domáceho jazyka ovládať minimálne dva cudzie jazyky. O tom svedči aj nárast jazykových škôl, ktoré v súčasnosti svoju ponuku výučby rozširujú aj o mnohé ďalšie netradičné jazyky. Dnes si totiž trh okrem angličtiny, nemčiny, francúzštiny, často žiada znalosť napríklad švédčiny, taliančiny, ba dokonca čínštiny. Ak nemáte financie na výučbu v jazykových školách, skúste sa vzdelávať sami. V kníhkupectvách nájdete rôzne učebnice, slovníky a knihy, ktoré vám môžu pomôcť.