Implementácia služby Overený obchod

 

V tomto návode nájdete postup implementácie služby Overený obchod pre programátorov.

 

V prípade, že používate hotové "krabicové" riešenie eshopu, je možné službu aktivovať priamo v administračnom CMS rozhraní. Ak nie, prosím kontaktujte dodávateľa pre viac informácii o aktivácii služby.

 

Postup implementácie

 

1. Do hlavičky HTML dokumentu vložte nasledujúci sktript. Pred samotným vložením je potrebné sa prihlásiť do administrácie a skopírovať kľúč pre pripojenie do Overeného obchodu. Skript umiestnite na každú podstránku webu aby bolo možné zistiť, či zákazník, ktorý nakúpil prišiel z Pricemania.sk / cz
 

<script async src="https://public.pricemania.sk/v1/shop/trusted/script.min.js?pk=KLUC_Z_ADMIN_PRICEMANIA"></script>
<script>
window.pmaDataLayer = window.pmaDataLayer || [];
function pma(){pmaDataLayer.push(arguments)}
</script>

 
2. Po dokončení objednávky zákazníka implementujte odosielanie objednávky do Pricemanie. Základná implementácia vyzerá takto: 

// Nahraďte ID objednávky
pma("setOrderId","XXXXXX");

// Nahraďte email zákazníka
pma("setUserEmail", "XXX@XXX.com");

// Pridajte všetky produkty z objednávky
pma("addProduct", "Product 1", 10, 2);
pma("addProduct", "Product 2", 9.30, 1);
pma("addProduct", "Product 3", 3.20, 1);

// Odošlite objednávku do pricemanie
pma("sendOrder");

 

Dokumentácia


setOrderId akcia

pma("setOrderId", orderId);

Pole Typ Je povinný Popis
orderId string áno Obsahuje unikátne id objednávky zákazníka. Doporučujeme zasielať a používať ID, pomocou ktorého nebude možné nájsť ID predchádzajúcej alebo nasledujúcej objednávky. Rovnako neodporúčame používať ID pomocou ktorého by bolo možné zistiť celkový počet objednávok v eshope.

Nastavuje ID objednávky.

 

setUserEmail akcia

pma("setUserEmail", userEmail);
 
Pridáva email zákazníka k objednávke

Pole Typ Je povinný Popis
setUserEmail string áno Email zákazníka. Používa sa na odosielanie emailu s formulárom Overeného obchodu.

 

addProduct akcia
pma("addProduct", name, price, quantity);
 
Pridáva produkt k objednávke.

Pole Typ Je povinný Popis
name string áno Názov produktu z objednávky.
price number nie Finálna cena produktu. Ideálne používajte cenu, za ktorú zákazník reálne kúpil produkt, teda cenu po aplikácii všetkých zliav. 
quantity number nie Počet kusov, ktoré zákazník objednal z daného produktu.sendOrder akcia
pma("sendOrder");
 
Odosiela objednávku so všetkými potrebnými údajmi do Pricemanie.

 

Viac informácií o službe Overený obchod nájdete tu: Pricemania - Overený obchod