Pricemania - overený obchod


Návštevníci Pricemania.sk vyhľadávajú a porovnávajú ceny aj na základe osobných referencií a hodnotení inými užívateľmi. Preto uvádzame ocenenie Overený obchod.

Ocenenie Overený obchod ponúkame bezplatne a udeľujeme ho iba obchodom, ktoré zákazníci dlhodobo kladne hodnotia. Na jednej strane podáva správu o spokojnosti  s nákupom či službami, ktoré e-shopy ponúkajú a pomáha tak zmierňovať obavy z online nákupu, na strane druhej zvyšuje dôveryhodnosť daného obchodu. 

 

Prečo sa zapojiť do služby Pricemania Overený obchod?

  • zberom hodnotení od vašich zákazníkov na Pricemania.sk ste na dobrej ceste k získaniu zlatého certifikátu, ktorý vás odlíši od ostatných e-shopov na produktovej karte na Pricemania.sk a pomôže vám zvýšiť preklikovosť a obrat
  • od 2.12.2019 existujú v porovnaní cien 2 typy označenia Overený obchod - strieborné, ktoré získajú e-shopy na základe verejne dostupných info ako doteraz a zlaté, pre ktoré bude podmienkou dostatočný počet a známka v hodnoteniach zasielaných Pricemaniou)
  • po získaní zlatého certifikátu budete mať možnosť nasadiť si na váš e-shop imidžový widget s ocenením e-shopu, čo má pozitívny vplyv na dôveryhodnosť e-shopu a tým pádom aj na mieru konverzie
  • taktiež vám najneskôr do 30 dní obdržania ocenenia fyzicky zašleme aj certifikát vo formáte A4 a samolepky s ocenením, ktoré odporúčame umiestniť na viditeľné miesto vo vašej predajni, či na odberných miestach

 

Aké sú podmienky získania a udržania ocenenia Pricemania Overený obchod?

Získanie ocenenia:

  • 90% hodnotení "Odporúčam" zo strany zákazníkov
  • sleduje sa obdobie 90 dní spätne k aktuálnemu dátumu
  • dostatočný počet hodnotení (desiatky)

Udržanie ocenenia:

  • 85% hodnotení "Odporúčam" zo strany zákazníkov
  • sleduje sa obdobie 90 dní spätne k aktuálnemu dátumu
  • minimálny počet hodnotení v danom období je 10

 

V prípade záujmu o danú službu stačí, ak sa prihlásite do administračného rozhrania, kde nájdete postup implementácie a podmienky používania.