Hrable od 0,97 € | Pricemania

Hrable

Filtrovanie

Cena

-

K najstarším pracovným náradiam na našom území zaraďujeme okrem motyky, radla, rýľu, cepov či kosákov aj hrable. Je to veľmi jednoduchý nástroj na hrabanie sena, krmovín, obilia a slamy. V tradičnom hospodárstve sa rozoznávali tri druhy – senné, strniskové a humenné. Senné slúžili na hrabanie sena a krmovín, ale i pri žatve, strniskové na zahrabovanie strnísk a humenné pri mlátení obilia či na vyhrabávanie slamy a plevu pri čistení obilia. Špecifickým druhom boli uhliarske hrable alebo hrable, ktoré vyhrabávali na breh ryby nahnané na plytčinu. Prvé takéto hrable boli postavené už v roku 1548 v Banskej Bystrici. Pre našich predkov bol tento nástroj nenahraditeľným pomocníkom. V každom domčeku uchovávali najmenej tri kusy.