Hospodárske zvieratá

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Hospodárske zvieratá si s človekom nažívajú už najmenej 10 000 rokov, pričom najstaršími sú ovca, koza, krava a dokonca aj pes, ktoré sa spočiatku len konzumovali alebo používali ako surovina na ďalšie spracovanie. Až neskôr človek objavil ich nosnú silu. Na Slovensku sa v dnešnej dobe chovajú najmä ošípané, kone, ovce, kozy, hydina, kravy, králiky či zajace. Knihy, ktoré vám v súčasnosti ponúkajú kníhkupectvá, vám dodajú potrebné informácie na to, aby boli spokojné nielen vaše zvieratá, ale predovšetkým vy.