Microsoft Xbox 360 250GB cena od 159,99 € | Pricemania

Microsoft Xbox 360 250GB

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 159,99 € Info v obchode Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Herné konzoly

Balenie obsahuje.  , , , Konzolu Xbox 360 250GB s nový,m designom s ná,zvom ",Premium E",.  , , , Hry Tomb Raider (stiahnuteľné, z Xbox live) a Halo 4.  , , , Bezdrô,tový, ovlá,dač čiernej farby.  , , , AV ká,bel ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Obchody odporúčané inými zákazníkmi

Popis

Balenie obsahuje.  , , , Konzolu Xbox 360 250GB s nový,m designom s ná,zvom ",Premium E",.  , , , Hry Tomb Raider (stiahnuteľné, z Xbox live) a Halo 4.  , , , Bezdrô,tový, ovlá,dač čiernej farby.  , , , AV ká,bel pre pripojenie k TV.  , , , Zdroj + napá,jací, ká,bel. Vďaka elegantné,mu nové,mu dizajnu Stingray, pevné,mu disku s kapacitou 250 GB a vstavané,mu pripojeniu Wi-Fi Vá,m nová, konzola Xbox 360 poskytne neprekonateľný, zá,žitok z hier a dokonalú, zá,bavu. Nesmieme zabudnú,ť ani na to, že je priamo od vý,robcu pripravená, na technoló,giu Kinect..  ,. V čom je nová, Slim verzia lep&scaron,ia?.  ,. Ten&scaron,ia, už&scaron,ia, kraj&scaron,ia, tich&scaron,ia - odvá,žny dizajn a matná, čierna povrchová, ú,prava znamenajú,, že vzhľad novej konzoly Xbox 360 sa vo v&scaron,etký,ch smeroch vyrovná, jej vý,konu. Nová, konzola Xbox 360 sa vyznačuje tichou prevá,dzkou, takže Vá,s nebude ru&scaron,iť pri hraní, hier a sledovaní, filmov.. Interný, vymeniteľný, 250GB harddisk - pevný, disk s obrovskou kapacitou sa dokonale hodí, na preberanie a ukladanie filmov v kvalite HD, hier a ich doplnkov, hudby a ďal&scaron,í,ch sú,borov.. Integrovaný, WiFi adapté,r &scaron,tandard N - jednoducho sa pripojte k službe Xbox LIVE, hrajte s priateľmi na celom svete a vychutná,vajte si svet zá,bavy.. 5 USB portov (2x vpredu, 3x vzadu). Samostatný, optický, vý,stup. Kinect ready (Kinect nebude potrebovať samostatné, napá,janie) - technoló,gia Kinect funguje s každou konzolou Xbox 360 a nový,m, nezvyčajný,m spô,sobom spoločne oživujú, hry a zá,bavu. Vďaka technoló,gii Kinect mô,žete hrať hry tak, ako boli naplá,nované,, pričom Vá,s nebude obmedzovať ovlá,dač. Na čo e&scaron,te čaká,te? Skočte do toho rovný,mi nohami!. Sú,časťou konzoly je prí,stup k neplatenej ",Xbox LIVE Silver ", službe, vďaka ktorej mô,žete bez poplatkov komunikovať s ostatný,mi hrá,čmi z celé,ho sveta (textovou, či hlasovou formou), sťahovať demá, a trailery, či ďal&scaron,ie herné, materiá,ly ako sú, nové, ú,rovne, mapy, zbrane a pod. + obsah vytvorený, samotný,mi hrá,čmi.. Technická, &scaron,pecifiká,cia:.  , , , Trojjadrový, processor s taktom 3,2 GHz, každé, jadro má, dva thready.  , , , 512 MB RAM GDDR3 700 MHz.  , , , Grafická, karta ATI 500 MHz.  , , , Vymeniteľný, HDD s kapacitou 250GB.  , , , 12 rý,chlostná, DVD mechanika, ktorá, doká,že prečí,tať formá,ty: DVD-Video, DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW, WMA CD, MP3 CD a JPEG Photo CD..  , , , Integrovaný, WiFi adapté,r &scaron,tandard N.  , , , 5x USB 2.0 portov.  , , , Samostatný, optický, vý,stup.  , , , V&scaron,etky hry pritom podporujú, formá,t obrazu 16:9, v rozlí,&scaron,ení, od 720p do 1080p, vrá,tane anti-aliasingu (vyhladenie hrá,n) a podpory zvukové,ho &scaron,tandardu 5.1. Možnosť online hrania a ďal&scaron,í,ch vymožeností, je možné, zí,skavať prostrední,ctvom služby ",Xbox LIVE Gold"..  , , , ,.  , , , Možnosť položenia i postavenia konzoly.  , , , Bezdrô,tový, ovlá,dač (s dosahom okolo 10 metrov, je možné, pripojiť maximá,lne 4 ovlá,dače).  , , , Konektivita s PC, MP3 prehrá,vačom a digitá,lnou kamerou.  , , , Dva vý,stupy pre pamä,ťové, karty (64MB).  , , , Integrovaný, WiFi adapté,r &scaron,tandard N.  , , , HDMI vý,stup s rozlí,&scaron,ení,m až 1080p.  , , , Slú,chadlá, s mikrofó,nom.  , , , Xbox LIVE Silver konto.

Recenzie

Celkové hodnotenie produktu

95% Perfektný 2 recenzie
9
zákazník666 Pred 8 rokmi a 5 mesiacmi

odporúčam fanúšikom hier

  • super zabijak času
  • chýba český alebo slovenský jazyk
  • spoplatnení Xbox live
10
MartinPred 8 rokmi a 5 mesiacmi

Tento tovar ma zaujal hlavne hranim online grafikou podla mňa sa oplatí viac ako počitač.

  • Grafika
  • Xbox Live
  • gamepad sa dobre drži
  • nevydáva hluk konzola ide ticho
  • nízka spotreba ako maly televízor
  • možnosť nahrania hier na hdd čo obmedzí hluk mechaniky
  • ak chcem používať microsoft aplikácie napr. Youtube musim mať Gold učet

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Herné konzoly Microsoft, najprezeranejšie produkty Microsoft alebo najlacnejšie Herné konzoly.

Reklama