Laica Table Top Line cena od 35,23 € | Pricemania

Laica Table Top Line

TOP 19
Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: 35,23 € Ihneď Do obchodu

Odporúčame: Top20 produktov z kategórie Filtračné kanvice

 , FILTRAČNÁ, KANVICA  ,... Dô,ležité, je prijí,mať vodu, ktorá, je čistá,, priezračná,, bez chute, vô,ne a zá,pachu. Najlep&scaron,ie je vodu filtrovať aj na varenie aj na pitie. Sprá,vne je vypiť 0,2 &ndash, 0,4 l čistej vody na každý,ch ...viac

Popis

 , FILTRAČNÁ, KANVICA  ,... Dô,ležité, je prijí,mať vodu, ktorá, je čistá,, priezračná,, bez chute, vô,ne a zá,pachu. Najlep&scaron,ie je vodu filtrovať aj na varenie aj na pitie. Sprá,vne je vypiť 0,2 &ndash, 0,4 l čistej vody na každý,ch 10 kg telesnej hmotnosti. Voda, ktorá, nie je filtrovaná, predstavuje vá,žne zdravotné, riziko, pretože organizmus zaťažuje rô,znymi &scaron,kodlivý,mi lá,tkami a tý,m znižuje imunitu organizmu. Filtrovať vodu by sme mali v&scaron,etci, dosiahneme tý,m zlep&scaron,enie zdravia seba a svojich blí,zkych a hlavne voda ná,m bude chutiť. Skú,ste to aj vy a spozná,te rozdiel. ,. Filtračné, kanvice TOP TABLE LINE sú, určené, pre tý,ch, ktorí, nehľadajú, len filtrá,ciu vody, ale aj exkluzí,vny dizajn v spojení, s najkvalitnej&scaron,í,mi materiá,lmi. ,. Popis: ,. - Elektronický, indiká,tor kapacity filtra. ,. - Jednoduché, plnenie pomocou automatické,ho viečka ",FLOW AND GO". ,. - Vysoká, odolnosť proti ná,razom. ,. - Vysoká, kvalita použitý,ch materiá,lov. ,. - Ú,chytka s mä,kký,m povrchom. ,. - Vhodné, do dverí, chladničky..  ,.  ,.

Vývoj ceny

Reklama

Najprezeranejšie produkty

brand name

Prezrite si ďalšie Filtračné kanvice Laica, najprezeranejšie produkty Laica alebo najlacnejšie Filtračné kanvice.

Reklama