Fasádne farby

Filtrovanie

Cena

-

Výber fasádnej farby je veľmi dôležitý, lebo ovplyvní celkový vzhľad vašej stavby. Fasádne farby sa musia voliť tak, aby odolávali nepriaznivým vplyvom počasia (UV žiarenie, sneh, dážď a pod.) a aby zároveň umožnili dýchať murivu . V závislosti od druhu podkladu sú k dispozícii farby akrylátové, silikónové, silikátové alebo vápenné. Každá farba na stenu má svoje výhody aj nevýhody a preto je potrebné pred realizáciou zvážiť, ktorý typ farby použijete. Aby sa dosiahla čo najväčšia životnosť náteru, je potrebné dodržiavať technologické a pracovné postupy výrobcu.