Expanzné nádoby od 17,00 € | Pricemania

Expanzné nádoby

Expanzné nádoby zachycujú zmeny objemu vody, ktoré sú spôsobené zmenou teploty. Delia sa na otvorené, ktoré sa už v súčasnosti takmer nepoužívajú, a zatvorené. Tie sa umiestňujú najbližšie ku kotlu, resp. medzi kotol a čerpadlo. K dispozícii majú zákazníci mnoho druhov. Expanzné nádrže s vakom, s membránou, s vakom a napojením na kompresor, expanzné automaty, bezexpanzné doplňovacie systémy ovládané manostatmi a automatické expanzné nádoby Olymp. Využiť ich teda môžete vo vykurovacích, solárnych a chladiacich systémoch.