Najlacnejšie elektrocentrály

Filtrovanie

Elektrocentrála je zariadenie, ktoré generuje elektrický prúd a zabezpečuje dodávku elektrickej energie v časoch výpadku elektrickej siete, ale aj na miestach, kde sa elektrická sieť vôbec nevyskytuje (napr. staveniská, lesy a pod.). Elektrocentrály alebo generátory slúžia na pravidelné alebo nepravidelné (mimoriadne) napájanie elektrických spotrebičov alebo ďalších prístrojov. Podľa druhu paliva sú na trhu na predaj elektrocentrály benzínové, naftové, plynové alebo olejové. Pri navrhovaní správnej elektrocentrály je nevyhnuté poznať menovitý výkon všetkých elektrických zariadení, ktoré budú na elektrocentrálu zapojené.