Panasonic DVD-S700

Ostatní zákazníci nakúpili v:
Cena: Do 10 dní Do obchodu

Odporúčame: Top 20 produktov z kategórie DVD prehrávače

DVD CD prehrá,vač s vynikajuca kvalitou obrazov s Konverziá,m robiť 1080p, USB vstupom pre ripovaní,m disk CD s podporou Formá,tov Xvid, MP3 ci JPEG.. DVD - S700EP - K sa Stane sa CENTROM domacej Zá,bavy. Poradí, SI Ako s CD Tak DVD disky ALEBO MOZE prehrá,vať ...viac

Na sklade Zobraziť cenu vrátane dopravy

Najprezeranejšie produkty v kategórií DVD prehrávače

Popis

DVD CD prehrá,vač s vynikajuca kvalitou obrazov s Konverziá,m robiť 1080p, USB vstupom pre ripovaní,m disk CD s podporou Formá,tov Xvid, MP3 ci JPEG.. DVD - S700EP - K sa Stane sa CENTROM domacej Zá,bavy. Poradí, SI Ako s CD Tak DVD disky ALEBO MOZE prehrá,vať svoje Sú,bory uložené, na USB jednotku, na Ktory navy&scaron,e z CD lahko naripujete hudbu robiť MP3.. Svoje Fotografie jednoducho predvediete Ako prezentá,ciá,m aj tak sprievodom svoje MP3.. DVD - S700EP - K si zapamä,tá, vo filme miesto, kam ste sa dodí,vali dokonca hľa pri vý,padku prud pri ďal&scaron,om Spustenie nadviaže.. Konverzia robiť 1080p zvy&scaron,uje kvalitu pô,vodné,ho obrazov korekciá,m Jasu nahrané,ho obsahu, DVD ďal&scaron,í,ch mé,dií. Tento prí,stroj prevzorkovaní,m 4 krat pre progresí,vny na 8 krat pre prekladanej Obraz. Vďaka Tomu uvidí,te čistý, Jasný, Obraz vo vysokom rozliseni.. Hlavné, Dô,vody na Kupu :. Konverzia robiť 1080p a 108Mhz/12bitový, DAC. Prehrá,vač diskov DVD CD. USB vstup s možnosťou ripovaní,m z CD. Prehrá,va formá,ty Xvid, MP3, JPEG Ďal&scaron,ie. Jednoduché, automatické, prehrá,vaní,m JPEG obrá,zkov fotografií,. Obnovení,m prehrá,vaní,m po vý,padku prud. Prehrá,vanie diskov a formá,ty :. DVD : DVD - Video. DVD-R/DVD-R DL / DVD - RW : DVD - Video, MP3, JPEG, XviD. + R / + R DL / + RW : Video. CD, CD-R/-RW : CD - DA, Video - CD, SVCD, MP3, JPEG, XviD. USB :. USB 2.0, prehrá,va : JPEG, MP3, Xvid, AVI. Suborov systé,my : FAT12, FAT16 FAT32. Zariadenie podporuje Pevný, disk formá,tovaný, Ako FAT32 ( niektore typy pevný,ch diskov mozu vyžadovať POUŽITIE vlastnej externej napá,jacej jednotky ). Kvalita obrazov :. Konverzia robiť HD ( 1080p ). progressive scan. Video D / A konvertor : 108 MHz/12bitový,. Kvalita zvuku :. Dolby Digital ( 2 kaná,lové, dekó,dovaní,m ). Audio D / A konvertor : 192 kHz/24bitový,. funkciá,m :. HDMI - CEC ( podpora ovlá,daní,m dialkovym ovlá,daní,m televí,zorov ). Obnovení,m prehrá,vaní,m po vý,padku prud. Prezentá,cie z fotografií,. Ripovaní,m z CD ( może Kopí,rovať zvukové, Sú,bory ( CD - DA ) z CD na USB zariadenie do formá,tu MP3. ). konektory :. HDMI. SCART. Audio VÝ,STUP ( 2 ×, cinch ). Video VÝ,STUP ( 1 ×, cinch ). USB 2.0. rozmery :. Samotný, prehrá,vač ( &Scaron, x V x H ) : 31 ×, 3,9 ×, 21 cm ( 1,1 kg ). Zabalený, prehrá,vač ( &Scaron, x V x H ) : 36 ×, 8 ×, 28 cm ( 1,6 kg ). napá,janie :. Napá,janie : AC 220-240 V, 50 Hz. Bežná, spotreba : približne 10 W. Ú,sporný, režim : približne 0,5 W. Dodá,vané, prí,slu&scaron,enstvo :. Diaľkové, ovladanie ( N2QAYA000015 ) + Baté,rie ( 2 x R03, AAA ). AV ká,bel ( 3 ×, cinch ).

Reklama

brand name

Prezrite si ďalšie DVD prehrávače Panasonic, najprezeranejšie produkty Panasonic alebo najlacnejšie DVD prehrávače.

Reklama