Databázy N/A

Filtrovanie

Cena

-

Databáza je množina informácií uložených v počítačovom systéme. Jej korene však siahajú už do obdobia pred priemyselnou revolúciou, kedy sa vyskytovala vo forme účtovníckych kníh a neskôr kartoték. Avšak prvý moderný systém riadenia bázy údajov bol vyvinutý v 60. rokoch. Počítače sú nesmierne zložité a ak aj vám robí práca s nimi niekedy problém, zadovážte si rôzne knihy, ktoré vám ponúkajú kníhkupectvá a vzdelávajte sa Tieto pomôcky vás prevedú od základnej tvorby a správ databáz až po najzložitejšie operácie.