Skip to content Skip to footer

Pricemania porovnala nákupné správanie Slovákov a Čechov na internete

Portál Pricemania.sk sa rozhodol vykonať dva veľké online prieskumy spotrebiteľského správania na internete. Prvý prieskum sa uskutočnil v Českej republike a druhý na Slovensku. Cieľom bolo porovnať nákupné správanie Slovákov a Čechov na internete.

Portál Pricemania.sk, ktorý porovnáva ceny tovarov medzi takmer 6000 e-shopmi a pomáha tak spotrebiteľom s rozhodovaním pri nákupe cez internet, sa rozhodol vykonať dva veľké online prieskumy spotrebiteľského správania na internete.

Prvý prieskum bol realizovaný v polovici roka 2015 na slovenskom trhu. Zapojilo sa do neho 5 210 respondentov rôznych vekových kategórií zo všetkých krajov Slovenska. Ako reakciu na zaujímavé výsledky slovenského prieskumu portál Pricemania.sk vykonal začiatkom roka 2016 aj druhý prieskum, tentokrát pre Českú republiku. Vzorku prieskumu tvorilo 1 247 respondentov oboch pohlaví, všetkých vekových kategórií, zo všetkých krajov Českej republiky. 

Cieľom bolo zistiť, koľko času trávia ľudia na internete, ktoré sociálne siete používajú, či z akých zariadení a miest sa najčastejšie pripájajú na internet. Prieskum poskytuje aj odpovede na otázky ako často užívatelia na internete nakupujú, čo nakupujú, či aké formy platenia a doručenia v e-shopoch preferujú. 

Výsledky z oboch prieskumov následne Pricemania.sk porovnala a zisťovala podobnosť či odlišnosť nákupného správania užívateľov na Slovensku a v Českej republike.

Slováci strávia na internete o niečo menej času ako Česi

Prieskum ukázal, že rozdiel medzi Slovákmi a Čechmi v rámci stráveného času na internete je minimálny, v priemere však Slováci strávia na internete o niečo menej času ako Česi. Väčšina ľudí trávi na internete denne 1 – 3 hodiny ako v Českej republike tak aj na Slovensku.

počet hodín strávených na internete

V súčasnosti sa ľudia pripájajú na internet z rôznych zariadení, či už je to počítač, notebook, smartfón alebo tablet. Percentá prieskumu v Českej a Slovenskej republike boli takmer identické. V obidvoch krajinách je najpoužívanejší notebook, za ktorým nasleduje klasický počítač a smartfón. Najmenej používaný je tablet.

Slováci sa častejšie pripájajú na internet z domu ako Česi

miesto pripájania na internet

Prieskum ukázal menšie rozdiely v odpovediach Čechov a Slovákov na otázku odkiaľ sa respondenti najčastejšie pripájajú na internet. Slováci viackrát odpovedali, že miesto, z ktorého sa najčastejšie pripájajú je práca. Naopak, u Čechov dominantnejšie rezonoval domov.

Česi využívajú sociálne siete vo väčšej miere

sociálne siete

Sociálne siete sú novodobým fenoménom, ktorému prepadol takmer každý. Iba 11% Slovákov nevyužíva žiadne sociálne siete, u Čechov je toto percento ešte menšie (7%). Všeobecne môžeme tvrdiť, že Česi využívajú sociálne siete vo väčšej miere ako Slováci a takisto využívajú viacero druhov. Najväčší rozdiel sme zaznamenali pri sociálnej sieti Instagram, ktorú využíva 26% opýtaných Čechov, ale iba 9% Slovákov.

Najradšej nakupujeme na internete elektroniku. Rovnako sú na tom aj Česi

Nakupovanie cez internet je dnes pre mnohých samozrejmosťou. Iba 3% Slovákov a Čechov nenakupujú v e-shopoch vôbec. Väčšina Čechov aj Slovákov nakupuje v e-shopoch aspoň niekoľkokrát za rok a prieskum nezaznamenal výrazné rozdiely vo frekvencii nákupu medzi krajinami.

najnakupovanejší tovar na internete

Aj pri otázke aký tovar si najčastejšie respondenti kupujú na internete môžeme sledovať rovnaké návyky Čechov a Slovákov. Najobľúbenejším tovarom pri nákupe cez internet je elektronika, na druhom mieste je oblečenie. Taktiež vyhľadávané sú spotrebiče, kozmetika a knihy.

Produkt najčastejšie vyhľadávame na porovnávačoch cien. Druhy porovnávačov sa v Česku a na Slovensku líšia

vyhľadávanie tovaru na internete

V Českej republike ako aj na Slovensku ľudia najviac vyhľadávajú tovar, ktorý si chcú kúpiť, cez porovnávače cien. Rozdiely však boli zaznamenané v spojení s Google vyhľadávačom. Kým u Slovákov Google ako vyhľadávač dominuje, Česi ho používajú v menšej miere. Na druhej strane, konkurenciou Googlu je v Českej republike Seznam.cz.

porovnávače cien

V obidvoch krajinách sa respondenti vyjadrili, že vo veľkej miere používajú porovnávače cien pri vyhľadávaní tovaru cez internet. (90% Slovákov a 88% Čechov) Prieskum však ukázal veľké rozdiely v druhoch porovnávačov. Kým v Českej republike jednoznačne dominuje Heureka, na Slovensku sa užívateľské preferencie delia medzi Heureku a Pricemaniu. Z iných porovnávačov môžeme v Českej republike spomenúť Zbozi.cz a na Slovensku Najnakup.sk.

Iné kritériá sú rozhodujúce pre Čechov a Slovákov pri výbere e-shopu

kritériá výberu e-shopu

Prieskum odhalil, že pri výbere e-shopu sa Slováci a Česi rozhodujú podľa iných kritérií. Pre Slovákov má cena oveľa väčší význam ako pre Čechov. Slováci, na rozdiel od Čechov, pripisujú veľkú váhu aj rýchlosti dodania tovaru. Naopak, Česi prihliadajú na ocenenia e-shopov a na odporúčania blízkych viac ako Slováci.

Slováci platia v hotovosti pri osobnom odbere častejšie ako Česi, ktorí radšej zaplatia na účet

forma platenia v e-shope

Najobľúbenejšie spôsoby platenia v e-shope sú nepochybne platba na dobierku, v hotovosti pri osobnom odbere a platba prevodom na účet. Na Slovensku však ľudia platia radšej v hotovosti pri osobnom odbere a aj na dobierku ako Česi. Naopak, Česi obľubujú oveľa viac ako Slováci platbu na účet, vopred cez platobné brány a kartou.

Slováci si najčastejšie nechajú tovar doručiť kuriérom, Česi poštou

forma doručenia tovaru z e-shopu

Najväčší rozdiel medzi Slovákmi a Čechmi prieskum ukázal pri otázke akú formu doručenia respondenti najčastejšie využívajú. Z grafu je zjavné, že Slováci si nechávajú najčastejšie tovar doručiť kuriérom, kým Česi preferujú Českú poštu. Zaujímavé je tiež, že Česi využívajú samoobslužné odberné miesta v oveľa väčšej miere ako Slováci.

 

V prípade otázok alebo pre viac informácií kontaktuje:
Ing. Patrícia Dunárová
patricia.dunarova@pricemania.sk
+ 421 911 665 499

Show CommentsClose Comments

Leave a comment