Biografie

Filtrovanie

Cena

-

Historické osobnosti dokážu aj v dnešnej dobe vplývať na ľudí. Či už svojimi múdrymi výrokmi, vynálezmi, objavmi, úspechmi, ba dokonca aj neúspechmi. Všetko to, čo v živote dosiahli, aké mali detstvo, ako mysleli, žili alebo ako trpeli či zomreli, vám ponúkajú práve biografie. Biografia je teda v podstate akýsi životopis danej osobnosti. Rôzne knihy o slávnych vám ponúkajú aj mnohé kníhkupectvá. Azda najkontroverznejšou autobiografiou je Hitlerova kniha Mein Kampf, mapujúca jeho život a názory, ktoré sú podľa mnohých odborníkov zvrátené. V mnohých krajinách bola táto kniha dokonca zakázaná.