Betóny od 15,00 € | Pricemania

Betóny

Filtrovanie

Výrobca

Cena

-

Betón je umelý kompozitný stavebný materiál, ktorý sa skladá zo spojiva, plniva, vody, vzduchu, prípadne prísad a prímesí. V súčasnosti predstavuje najpoužívanejší stavebný materiál. Pre stavebníctvo má najväčší význam cementový betón. Vo všeobecnosti je to zmes cementu, vody, drobného a hrubého kameniva. Po zamiešaní jednotlivých látok vzniká čerstvý betón, ktorý tuhne a tvrdne na vzduchu a mení sa na zatvrdnutý betón. Zatvrdnuté betóny majú určité pevnosti, vďaka ktorým sa zaraďujú do jednotlivých pevnostných tried. V súčasnosti má na cenu betónu najväčší vplyv cena základných surovín, vzdialenosť betonárky od miesta spracovania, pevnostná trieda betónu a prísady (ak sa použijú).